Šodien vārda dienas svin: Eižens, Jevgēņija, Jevgēņijs

Informācija vecākiem

23.oktobrī no plkst. 11.00 līdz 13.00

VECĀKU DIENA SKOLĀ

Iespēja individuāli tikties ar mācību

priekšmetu skolotājiem.

Laipni gaidīti!

Skolas vadība

Skolēnu pārvadājumu autobusu maršrutu saraksts atrodams šajā saitē

Sākusies pieteikšanās mācībām Pilsrundāles vidusskolas 1.klasē.

Gatavošanās skolai ir kā robežlīnija starp bezrūpīgām bērnu dienām un skolas laiku, kad bērnam jau jābūt patstāvīgam, jāapgūst zinības.
Pilsrundāles vidusskolas vadība aicina vecākus pieteikt  bērnu mācībām 1.klasē 2018./2019.m.g. mūsu skolā.
Mācību procesā piedāvājam:

 • saprotošus, radošus, prasīgus un profesionālus skolotājus,
 • iespēju apmeklēt nodarbības pie logopēda, psihologa,
 • konsultācijas visos mācību priekšmetos,
 • atbalstu talantīgiem skolēniem,
 • atbalstu skolēniem ar mācīšanās traucējumiem un mācīšanās grūtībām.

Pēc mācību stundām piedāvājam:

 • apmeklēt pagarinātās dienas grupas nodarbības,
 • piedalīties interešu izglītības nodarbībās (tautas dejas, koris, dambrete, floristika, vieglatlētika u.c),
 • pilnveidot savas prasmes Mūzikas un mākslas skolā (mūzikas programmas- klavierspēle, ģitāras spēle, vokālā dziedāšana- apgūstamas uz vietas Pilsrundāles vidusskolā, bet vizuālā plastika- Svitenes skolā),
 • piedalīties daudzveidīgos pasākumos, konkursos.

Citi piedāvājumi:

 • no 1.-12.klasei saņemt brīvpusdienas,
 • saņemt naudas balvas mācību gada beigās par skolēnu sasniegumiem olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās,
 • -12 klases skolēniem – saņemt stipendijas līdz 50 EUR par labām sekmēm mācībās,
 • piedalīties starptautiskos projektos.

Būsim priecīgi redzēt jūsu bērnu Pilsrundāles vidusskolā.
Pieteikšanās līdz š.g. 9.martam Pilsrundāles vidusskolas kancelejā vai pa telefonu 63962223.
Pilsrundāles vidusskolas direktore Anda Liškauska

 

“Maziem mirkļiem ir liela nozīme” 1000 idejas laika pavadīšanai ar bērniem

Lai veicinātu vecākus pavadīt vairāk laika kopā ar bērniem, Labklājības ministrijas iniciētā projekta “Maziem mirkļiem ir liela nozīme” ietvaros izstrādāts informatīvais materiāls, kurā apkopotas 1000 idejas, kā kvalitatīvi pavadīt laiku ar bērniem līdz pat pilngadībai.
Šo informatīvo e-bukletu var saņemt ikviens interesents, jo tas ir brīvi lejupielādējams: https://goo.gl/quz9k4
Informatīvajā materiālā idejas ir strukturētas atbilstoši bērnu vecumam. Katrai vecuma grupai e-bukletā ir piedāvātas aktivitātes gan telpās, gan ārā, gan arī idejas, kā īsināt laiku interesanti un saturiski, braucot sabiedriskajā transportā vai auto. Protams, aktivitāšu iespējas ir variējamas atbilstoši katras ģimenes interešu lokam. Informatīvajā materiālā ir iekļauti arī dažādi jautājumi, mudinot bērnus, izzināt atbildes, un diskutēt, rosinot radoši kopā pavadīt laiku.
Kampaņas klipus var noskatīties šeit:
https://www.facebook.com/MirklimIrNozime/videos/157279101532751/
https://www.facebook.com/MirklimIrNozime/videos/159114784682516/
https://www.facebook.com/MirklimIrNozime/videos/159443634649631/
Cieņā,
Ināra Dundure
Padomniece izglītības un kultūras jautājumos
Tālr.:+371 67508533
Mob.tālr.: +371 26486654
inara.dundure@lps.lv
Mazā Pils iela1
Rīga, LV-1050

Skolēnu pārvadājuma autobusu maršruti 2017./2018.m.g.

Maršruts Nr.1

Maršruts Nr.2

Maršruts Nr.3

Maršruts Nr.4

 

 

 

Kā atbalstīt bērnu mācībās?

Dārgie vecāki!

Jaunais mācību gads skolēniem nereti iesākas ar apņemšanos mācīties labāk, taču, kā pārliecināties, lai šī apņemšanās nepazūd līdz ar pirmo pārbaudes darbu uzrakstīšanu? Portāls Uzdevumi.lv palīdzēs Jums kliedēt bažas un pārliecināties, ka bērns nezaudē motivāciju visa mācību gada garumā.

Neapmierina bērna atzīmes

Bērna sekmju lapa ne vienmēr vecāku sejās rada platus smaidus un tiek domāts, ko darīt un kā skolēnu motivēt, lai atzīmes augtu. Portāls Uzdevumi.lv skolēnam piedāvā plašu materiālu klāstu – uzdevumus ar paskaidrojumiem, teoriju un testus skolas mācību priekšmetos. Skolēni, pildot uzdevumus, krāj punktus un sacenšas ar saviem klasesbiedriem un citiem Latvijas skolēniem, tādējādi sevi motivējot mācīties vēl cītīgāk.

Neziņa par bērna gatavību pārbaudes darbam

Nereti galvassāpes vecākiem sagādā neziņa par to, vai un cik kvalitatīvi bērns ir gatavojies kontroldarbam. Uzdevumi.lv vecākiem parāda, ko skolēns ir mācījies, cik ilgi un cik sekmīgi, kā arī – vai viņš portālā ir izpildījis elektroniskos mājasdarbus. Bērna teiktais “Es mācos!” ātri kļūst pārbaudāms. Tāpat vecākiem ir iespēja salīdzināt sava bērna rezultātus ar vidējiem rādītājiem klasē un visā Latvijā.

Grūtības bērnam paskaidrot mājasdarbu

Laika trūkuma un uzdevumu sarežģītības dēļ vecākiem ne vienmēr izdodas atbildēt uz visiem bērna jautājumiem par skolā uzdoto mājasdarbu. Uzdevumi.lv palīdzēs skolēnam pārbaudīt un nostiprināt zināšanas. Katram uzdevumam portālā ir pieejams skaidrojums, lai skolēns varētu patstāvīgi apgūt mācību vielu un mācīties no savām kļūdām. Skolēns var pats izpildīt mājasdarbus, sagatavoties ieskaitēm un apgūt tēmas, kuras skolā nav izprastas.

Reģistrējieties www.uzdevumi.lv un redziet, kā aug Jūsu bērna sekmes!

Paldies talciniekiem!

25. aprīlī, kad Latvijā notika Lielā talka, arī mēs aicinājām palīgā vecākus, īpaši tēvus, lai palīdzētu izzāģēt kokus upmalā pie skolas. Kopīgā darbā tika sakopta daļa no krastmalas, izzāģēti krūmāji apstādījumos. Paldies vecākiem, kuri atsaucās manam aicinājumam! Tie ir R.Buzēns ar palīgu, I.Lībiņa , L.Šinkūne un P.Sujetins, A.Pūcēns, G. un N.Mucenieki, I.Krikščūne un N.Strioga ar palīgu, L.Ikerte. Paldies arī skolotājiem, darbiniekiem un skolēniem, kuri šajā dienā nolēma talkot pie skolas, kaut arī nedēļas laikā daži jau bija strādājuši pie apkārtnes sakopšanas. Īpašs paldies G.Zelmenim, kurš ieradās mums palīgā !
Bijām patīkami pārsteigti, kad pirms pusdienām pie mums atbrauca “Rimi” pārstāvji, kuri ne tikai cienāja ar pīrāgiem un atspirdzinošiem dzērieniem, bet bija sagatavojuši nelielu muzikālu pārsteigumu. Pēc darba visiem tika mūsu saimnieču izvārītā zupa. Uz tikšanos nākamajā talkā!
A.Liškauska

 

Laikraksta “Izglītība un Kultūra” elektroniskais pielikumus vecākiem Nr.11

 Pielikumu Nr.11 atvērt šeit

Laikraksta “Izglītība un Kultūra” elektroniskais pielikumus vecākiem Nr.9

Pielikumu Nr.9 atvērt šeit

Laikraksta “Izglītība un Kultūra” elektroniskais pielikumus vecākiem Nr.7

Pielikumu Nr.7 atvērt šeit

Laikraksta “Izglītība un Kultūra” elektroniskais pielikumus vecākiem Nr.6

Pielikumu Nr.6 atvērt šeit

Laikraksta “Izglītība un Kultūra” elektroniskais pielikumus vecākiem Nr.3

Pielikumu Nr.3 atvērt šeit

Laikraksta “Izglītība un Kultūra” elektroniskais pielikumus vecākiem Nr.2

Pielikumu Nr.2 atvērt šeit

Laikraksta “Izglītība un Kultūra” elektroniskais pielikumus vecākiem Nr.1

Pielikumu atvērt šeit