Šodien vārda dienas svin: Miģelis, Mihails, Miks, Mikus, Miķelis

Par mums

Skolas misija: Veidot kultūrizglītības vidi – spēju un talantu attīstībai, radot konkurētspējīgu personību, radīt topošo radošo personību izaugsmes centru kā garantiju Rundāles nākotnei – radošai un stiprai kultūras kopienai.

Skolas vīzija– mūsdienīga, konkurētspējīga izglītības iestāde, ar individuālu pieeju, izaugsmi atbalstoša, tradīcijām bagāta skola, kurā aizsargā bērnu intereses un rada optimālus apstākļus katra attīstībai.

Skolas vērtības – cilvēki, cieņa, atbildība, godīgums, atvērtība, sadarbība, kvalitatīva izglītība un skolas tradīcijas.

Skolas pamatmērķis –  Veidot pozitīvu izglītības vidi, pedagogu savstarpējā sadarbībā organizēt un īstenot mūsdienīgu un uz izglītojamo izaugsmi centrētu mācību un audzināšanas procesu.