Šodien vārda dienas svin: Alfs, Bernadeta, Mintauts

Pilsrundāle

Pilsrundāles vidusskolas vēsture

 • 1919. gadā Natālija Reine izveido skolu Vīstiķu mājās.
 • 1920. gadā skola pārceļas uz Rundāles pils telpām.
 • 1939. gadā skola svin savu pirmo jubileju, Izglītības ministrija pasniedz skolas karogu.
 • 1944. gadā tiek atvērta 7. klase un skola kļūst par Pilsrundāles septiņgadīgo skolu.
 • 50.gadu otrajā pusē jauno tehniķu pulciņa modeļi piedalās izstādē Maskavā, slaveni ir skolas vieglatlēti un tūristi, galda tenisiste Ā.Gorbāne iegūst 2.vietu valstī (sk.L.Feldmanis).
 • 1967. gadā sākas draudzības festivāli starp Pilsrundāles, Pjarnu – Jaagupi (Igaunija) un Ukmerģes (Lietuva) skolām.
 • 1979. gada 1. septembrī mācības tiek uzsāktas jaunajā skolas ēkā, tiek izveidota vidusskola.
 • 1982. gadā dakteris A.Ozoliņš novēl materiāli prēmēt Pilsrundāles vidusskolas spējīgākos un centīgākos skolēnus.
 • 1995. gada 6.jūlijā nodibināts daktera A.Ozoliņa fonds.
 • 1995. – 2003.gadā 5. – 9. klašu koris labākais rajonā (vad.I.Caune).
 • 2000. gadā Juris Ivulāns ir Latvijas komandas sastāvā starptautiskajā bioloģijas olimpiādē Turcijā.
 • 2002. gadā 9. klases skolēns Nauris Vasiļevskis valsts olimpiādēs iegūst sudraba (matemātikā) un bronzas (fizikā) medaļas.
 • 2000. – 2004. gadā skolas volejbola komandas gūst godalgotas vietas valsts čempionātos (sk.V.Zariņš).
 • 2002. gadā Bauskas rajona izglītības iestāžu izglītības kvalitātes kopvērtējumā piešķirta nominācija “Labākā skola”.
 • 2003./2004., 2005./2006., 2006./2007.m.g. saņemtas nominācijas par skolēnu sasniegumiem valsts pārbaudes darbos.

2008.g.

 • skola uzsāk realizēt ERAF projektu “Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana “

2009.g.

 • skola svin 90. dzimšanas dienu, tiek izveidots atklāts skolas muzejs
 • Draudzīgā aicinājuma skolu reitingā (pēc CE rezultātiem) Latvijā starp lauku skolām – 1. vieta kopvērtējumā, 2. vieta – matemātikā (sk. A.Vasiļevska) un angļu valodā (A.Simonova)
 • Skola uzsāk realizēt ERAF projektu “Infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionālajiem traucējumiem”(2009-2011)

2010.g.

 • Draudzīgā aicinājuma skolu reitingā (pēc CE rezultātiem) Latvijā starp lauku skolām – 1. vieta kopvērtējumā, 1. vieta – dabaszinībās (V.Rozēna, R.Vasiļevskis)

2011.g.

 • Tiek nodots lietošanai multifunkcionālais laukums un stadions

2012.g.

 • Skola iesaistās Comenius projektā “Vēl viena zvaigzne Eiropai”(2012.-2014.)
 • Dambretē valstī tiek izcīnīta 2. vieta (sk. I.Ūdris)
 • Latviešu valodā valstī A.Krikščūne iegūst atzinību (sk. D.Saka)
 1. g.
 • Draudzīgā aicinājuma skolu reitingā (pēc CE rezultātiem) Latvijā starp lauku skolām – 3. vieta kopvērtējumā, 3. vieta – dabaszinībās (V.Rozēna, R.Vasiļevskis)
 • Dambretē valstī tiek izcīnīta vieta (sk. I.Ūdris)
 • Galda tenisā valstī tiek izcīnīta vieta (sk. A.Kamols)
 • Deju kolektīvs “Madaras” 7.-9. kl grupa izcīna skatē laureāta pakāpi (sk. A.Vangale)
 • Skolas teātris valstī iegūst skatē 1. pakāpes diplomu (I.Vaičūne)

2014.g.

 • Draudzīgā aicinājuma skolu reitingā (pēc CE rezultātiem) Latvijā starp lauku skolām – 2. vieta matemātikā (A.Vasiļevska)
 • Barjerskriešanā valstī V.Smilgam 2. vieta (sk.V.Zariņš)
 • Dambretē valstī tiek izcīnīta vieta (sk. I.Ūdris)

2015.g.

 • Draudzīgā aicinājuma skolu reitingā (pēc CE rezultātiem) Latvijā starp lauku skolām – 2. vieta kopvērtējumā, 3. vieta – matemātikā (sk. A.Vasiļevska) un1. vieta angļu valodā (A.Simonova)
 • Atzinība valsts olimpiādē bioloģijā A.Krikščūnei (sk. V.Rozēna)

2016.g.

 • Veikta skolas 3. stāva vestibilu renovācija
 • Skatuves runas konkursā valstī atzinība E.Reinfeldei un K.Emiljanovičai ( I.Vaičūne)

2017.g.

 • Draudzīgā aicinājuma skolu reitingā (pēc CE rezultātiem) Latvijā starp lauku skolām –3. vieta – matemātikā (sk. A.Vasiļevska) un 1. vieta angļu valodā (A.Simonova)
 • Veikta sporta zāles renovācija
 • vietu valstī ZPD konkursā iegūst M.Čerļenoks (sk. V.Rozēna)
 • Čerļenoks iegūst “Gada skolēna “ titulu
 • Strioga iegūst 2. vietu valstī vieglatlētikā (sk. V.Zariņš)
 • Opočkina izcīna 2. vietu dambretes sacensībās valstī (I.Ūdris)

Skolas pārziņi un direktori

 • 1919.- 1920. Natālija Reine
 • 1920. – 1930. Kokle
 • 1930. – 1945. Pauls Hartmanis
 • 1945. – 1951. Jānis Štrauss
 • 1951. – 1953. Voldemārs Galla
 • 1953. – 1954. Ārija Innuse
 • 1954. – 1961. Ernests Grīnfogelis
 • 1961. – 1964. Zeltīte Vaska
 • 1964. – 1967. Alfrēds Upelnieks
 • 1967. – 1977. Andrejs Bumbērs
 • 1977. – 1984. Aloīda Baķe
 • 1984. – 2007. Aivars Indrikovs
 • 2007. Anda Liškauska