Šodien vārda dienas svin: Alģis, Oļģerts, Orests

Izglītības programmas

Licencētās izglītības programmas Pilsrundāles vidusskolā

  1. Pirmsskolas izglītības programma kods 01011111
  2. Pamatizglītības programma kods 21011111
  3. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma kods 31011011
  4. Vispārējā vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma kods 31014011
  5. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem kods 21015611
  6. Vizuāli plastiskā māksla kods 20V 211 00
  7. Profesionālās ievirzes izglītības programmas (atvērt šeit)

Sagatavoja D.Saka, 63962353