Šodien vārda dienas svin: Gita, Ligita

Projekts ERASMUS+

Dalība Erasmus+ skolu programmā

2022./2023. m.g. Septembrī tika uzsākta sadarbība ar audzēkņiem un skolotājiem no Malatjas Ermana Ilicaka Zinātnes vidusskolas, no Turcijas. No 4.09.2022.-08.09.2022 uzņēmām viņus savā skolā -Pilsrundāles vidusskolā.

Tika organizētas dažādas aktivitātes, lai kopā pavadītais laiks būtu neaizmirstams. Skolēni un skolotāji piedalījās Matemātikas, Dizaina un Tehnoloģijas , Bioloģijas stundās, lai vērotu kā mācību stundās izmantojam modernās tehnoloģijas. Pilsrundāles vidusskolas 10.klase un audzēkņi no Malatjas kopīgi diskutēja par  Moderno Tehnoloģiju izmantošanu un nozīmību ikdienas dzīvē. 10.klases skolēni iemācīja latviešu deju „Ābrama polku”, arī Maltjas jaunieši mācīja dažādus turku deju soļus, kopīgi sportoja. Gan turku jaunieši, gan turku skolotāji bija sajūsmā par teatralizēto ekskursiju Rundāles pilī, kā arī apskatot Mežotnes baznīcu, un, izstaigājot Vecrīgu.

Pēc kopā pavadītās nedēļas, radās ideja turpināt sadarbību un sīkāk pētīt kultūras atšķirības, un mūsu skolas audzēkņiem rast iespēju nokļūt Turcijā. Tika uzrakstīts projekts Erasmus+ skolu programmā „Īsā laika mobilitāte skolotājiem un studentiem skolas izglītībā” (KA 122-SCH) par Kultūras dažādību. Šis projekts tika apstiprināts. 2022-2-LV01-KA122-SCH-000097250. Projekta norises laiks 18.mēneši 21.03.2023.- 20.09.2024. Erasmus + mobilitātes īstenošanai piešķirti 34100 , 00 eiro( Līdzfinansē Eiropas Savienība)

 

Projekta mērķis: Gūt plašāku ieskatu izglītības vērtībās un kultūrvēsturiskajās tradīcijās. Mēs vēlētos izprast kultūras īpatnības. Izpētīt un salīdzināt Latvijas un Turku  nacionālās vērtības, tradīcijas, svētkus, nacionālos ēdienus, valodu dažādību.

Iekļautās tēmas – Kultūras mantojums, Starpkultūru savienošana

Uzsākām plānot veicamās aktivitātes projekta mobilitātes īstenošanai kopā ar Malatjas skolas projekta koordinatoru Birolu Kaganu. Jau bijām saplānojuši programmu, kad 2023.g.6.02. saņēmām ziņu, ka arī Malatjas reģionā ir notikusi zemestrīce, skolēni izbrauc uz drošākiem reģioniem. Skolotājs ieteica meklēt citus partnerus.  Pēc kāda laika saņēmām ziņu , ka varam sadarboties ar līdzīgu skolu Ankārā  Ermana Ilicaka Zinātnes Zinātnes vidusskolu. Notika tikšanās Zoom platformā ar angļu valodas skolotāju no Ankāras skolas. Viņi piekrita būt mūsu uzņemoša skola mobilitātes laikā.

Mobilitātē mūsu skolas 5 skolotāji un 14 skolēni dosies 17.09.2023.-22.09.2023.

Ilze Balode

Angļu valodas skolotāja, projekta koordinatore

Pilsrundāles vidusskola

 


Jaunais mācību gads sācies aizraujoši. Projekta Erasmus+ „Malatya il MEM School Accreditation Project” studentu apmaiņas  programmas ietvaros no 4. līdz 9. septembrim Latvijā un pie mums Pilsrundāles vidusskolā viesojās 19 audzēkņi un 4 skolotāji no Ermana Ilicaka Zinātniskās vidusskolas (Erman ilicak science high school) Malatjas (Turcijā)

Skolotāja – projekta koordinatore Ilze Balode un direktora vietniece audzināšanas darbā Aiga Vangale bija pavadošās skolotājas Turcijas delegācijai.

Apmaiņas projekta gaita:

Apmešanās vieta bija viesnīca Bauskā „Rija Bauska Hotel”. Līdz ar to vakaros vai agri no rīta delegācijas dalībniekiem bija iespēja iepazīt arī kultūrvēsturiskos objektus pilsētā.

Turcijas delegācijai ,ierodoties skolā, direktore Daiga Saka, 10.klase un viņu klases audzinātāja Vita Rozēna, laipni sagaidīja viesus.

Pilsrundāles vidusskolas skolēnu domes prezidente Kitija  Gāže iepazīstināja ar skolu un aktivitātēm. Savukārt Turcijas delegācijas pārstāvji stāstīja par savu skolu. Kopā ar Turku audzēkņiem notika Matemātikas stunda- 11.klasē ( sk. Dagnija Černaja), Bioloģijas stunda – 10.klasē ( sk. Vita Rozēna), Dizaina un tehnoloģijas stunda – 9.a klasē ( skolotāja Linda Stīrija). Arī skolotāji no Malatjas Birol Cagan (angļu valodas skolotājs ) un Mustafa Uckun ( Bioloģijas skolotājs) dalījās pieredzē, izmantojot tehnoloģijas mācību stundās. Skolotājs Birol Cagan rosināja audzēkņus iesaistīties diskusijā par digitalizāciju.

Pirmajā dienā pēc savstarpējās iepazīšanās delegācija devās uz Rundāles pili, kur kopā ar gidi Elīnu Kuzņecovu iepazina pils vēsturi. Tika mācīts kā sasveicināties pilī, kā sagatavoties dejām, tika izdejoti arī daži soļi, meitenēm tika mācīta vēdeklīša nozīme. Pils dārzā audzēkņi ar interesi izspēlēja orientēšanās spēli. No Turcijas skolotāju teiktā: „Viņi tādas pilis redz tikai filmās, bet te viss īstenībā apskatāms.” Viņus sajūsmināja mūsu Latvijas daba, bet laika apstākļi gan krietni vēsāki kā Turcijā. Ejot pastaigās, Malatjas bioloģijas skolotājs stāstīja par īpatnībām Latvijas dabā.

Otrajā dienā 10.klases audzēkņi un Malatjas audzēkņi kopā piedalījās sporta aktivitātēs. ( sk. Aleksandrs Šutka) Kopā tika iestudēti arī deju soļi pie latviešu mūzikas un turku mūzikas. ( sk. Aiga Vangale). Bija vērojama laba savstarpējā sadarbība, komunikācija, draudzība.

Pēcpusdienā apmeklēja jauniešu biedrību „Mums pieder pasaule”. Kopā ar Lauru Šternu un Lauru Upīti gatavoja suvenīru-aproci Latvijas krāsās.

   

Lai piepildītu dienu un viņu prieku Lilita Lauskiniece izstāstīja par Rundāles apvienības pārvaldes multifincionālajā zālē esošo izstādi, kā arī sagādāja pārsteigumu „Pārsteigumu istabā”. Arī pagasta bibliotēkas apmeklējums bija īpašs, jo audzēkņi šķirstīja grāmatas ar Latvijas mākslas fotogrāfijām un labprāt uzņēma par atmiņu paliekošus foto.

 

Dienas noslēgumā delegācija vēlējās uzkāpt Bauskas pils tornī un redzēt skaistās pilsētas ainavas.

 

Trešajā dienā skolotāji no abām skolām diskutēja par skolu darbību un izglītības sistēmu Latvijā un Turcijā, kā arī tika lemts par turpmāku sadarbību Erasmus+ projekta ietvaros. Savukārt abu skolu audzēkņi skolas zālē diskutēja par tēmu „Kā tehnoloģijas var uzlabot nākotnes profesijas.” Pēc diskusijas 10.klases audzēkņi kopā ar jauniešu deju kolektīva „Madaras” vadītāju Aigu Vangali iemācījās deju soļus no „Ābrama polkas”.

Neskatoties uz drēgnajiem laika apstākļiem, pēcpusdienā apmeklējām Mežotnes baznīcu, kur ar seno Zemgaļu vēsturi, virtuālajiem tēliem iepazīstināja Laura Ārente.

 

 

Ceturtajā dienā Turku delegācija devās uz Latvijas galvaspilsētu Rīgu. Ekskursiju gids Toms ļoti interesanti izstāstīja Rīgas vecpilsētas vēsturi. Pēc pastaigas Rīgas vecpilsētā delegācija devās uz Tallinu, lai vēl izstaigātu Tallinas vecpilsētu pirms došanās mājup.

Atvadīšanās bija ļoti pozitīvā gaisotnē, jo vizīti Latvijā delegācija raksturoja kā ļoti draudzīgu. Bija sajūsmā par Zemgales dabu, kā arī bija ļoti ieinteresēti apmeklējot kultūrvēsturiskos objektus Bauskā un mūsu skolas apkārtnē – Bauskas novada Rundāles pagastā.

 

Ilze Balode, angļu valodas skolotāja, projekta koordinatore