Šodien vārda dienas svin: Egija, Egmonts, Egons, Henrihs, Henriks

Projekts ERASMUS+

Kultūras dažādība

Pilsrundāles vidusskolas Erasmus+ skolu programmas mobilitāte Turcijā, Ankārā

  • gada 29.decembrī apstiprinātā Erasmus + programmas pamatdarbības Nr. 1. (KA1) skolu sektora projekta Nr. 2022-2-LV01-KA122-SCH-000097250 „ Pilsrundāles vidusskolas Īsā laika mobilitāte studentiem skolas izglītībā-grupu mobilitāte, Skolotājiem darba vērošana.”
  • Projekta ilgums 21.03.2023.- 20.09.2024
  • Mobilitātes ilgums: 14.04.2024.- 19.04.2024. ( 6 dienas)
  • Valsts: Turcija

Turpinot iesākto Erasmus+ Eiropas Savienības līdzfinansēto  projektu par “Kultūras dažādību” 2024.gada janvārī tika piedāvātā iespēja,  un tika atlasīti 6 dalībnieki Erasmus+ mobilitātei no 10.klases. Kandidāti iesūtīja motivācijas vēstules projekta koordinatorei, notika pārrunas par veicamajiem uzdevumiem mobilitātes laikā. Ikviens no kandidātiem apliecināja savu vēlmi uzlabot komunikācijas prasmes, pilnveidot angļu valodas zināšanas, kā arī izzināt latviešu folkloru un tautas dziesmas un to saistību ar Latviešu Vispārējiem Dziesmu svētkiem, kā arī iespēju izzināt Turku tradīcijas, valodu īpatnības, tradicionālos ēdienus, tradīcijas,  gūt pieredzi, dzīvojot ģimenē un izbaudīt lielisku ceļošana pieredzi.

Ceļā pavadījām divas dienas  14.04.2024. Pilsrundāle- Rīga ( RIX)- Stambula (IST)- Esenboga (ESB). 19.04.2024. Esenboga(ESB)- Stambula( IST)- Rīga (RIX)- Pilsrundāle. Lidojums ar pārsēšanos un gaidīšanas laiku Stambulā, vēlā vakara stundā, svētdienā ,14.04.2024. skolotājiem ierašanās Viesnīcā Ankara Atlantik Otel skolēniem uzņemošajās ģimenēs un  nogurums nemazināja interesi par to, kas mūs sagaida 4 dienu garumā Turcijas skolā.

 Pirms mobilitātes dalībnieki pētīja dažādus materiālus un meklēja informāciju par Latviešu folkloru- Saulgriežu tradīcijām, ticējumiem, apkopoja informāciju par Dainu Tēvu – Krišjāni Baronu un viņa izveidoto Dainu Skapi. Kopā ar mūzikas skolotāju Inetu Pilverti katru otrdienu satikās, lai dziedātu Latviešu tautas dziesmas kā arī prasmīgi izmantotu dažādus ritma mūzikas instrumentus- metalafonu, mūzikas trīsstūri, marakass, un citus. Mobilitātes laikā, Turku jaunieši iemācījās “Bēdu manu lielu bēdu” piedziedājumu, savukārt mūsu jaunieši mācījās dziedāt turku nacionālās dziesmas, kā arī tulkojām un lasījām  latviešu tautas dziesmas.Skolotāja Linda Stīrija sagatavoja un parādīja meistarklasi puzuru gatavošanā. Šajā meistarklasē Ankāras Zinātniskajā vidusskolā piedalījās 16 viņu skolēni un 6 mūsu, Pilsrundāles vidusskolas dalībnieki. Savukārt skolotāja Agrita Jeršova saklāja galdu, lai baudītu dažādus latviešu ēdienus.

Pie iepazīšanās aktivitātēm, izmantojām projekta koordinatores Ilzes Balodes sagatavotās komandu saliedēšanās spēles, kuru idejas tika gūtas, piedaloties Erasmus+ semināros, piemēram – dzejolis par Erasmus+ iesaistot dalībnieku vārdus, puzles likšana komandā, uzdevums ar tenisa bumbiņām- reizē mest, reizē noķert. Šo aktivitāti arī tālāk popularizēja Ankāras Zinātniskās vidusskolas skolēniem un skolotājiem, pieliekot klāt mūziku un kā sacensību starp komandām.

Lai veiksmīgi tiktu īstenots projekta mērķis, tika uzrakstīta mācību programma grupu mobilitātei ar laika sadalījumu un veicamajām aktivitātēm katrai dienai, kā arī skolotājiem “Darba vērošanai” tika izstrādāti mācību satura līgumi, atbilstoši Erasmus + vadlīnijām. Kā arī tika noorganizēta tikšanās skolēniem Zoom platformā, lai katrs iepazīstinātu ar sevi, lai skolēni būtu drošāki satiekoties. Skolotājiem bija iespēja vērot vēstures stundas, apmeklēt Mūzikas un mākslas skolu, kur vēroja orķestra koncertu. Kā arī iepazīt īpašo turku tējas baudīšanu pie angļu valodas skolotājas Aysun AKKAN MEMIS, redzēt viņas dažādos mākslas izstrādājumus ikdienā kā arī izprast “Hidžāba” valkāšanas tradīcijas. Turku viesmīlību un tradicionālos ēdienus skolotāji izbaudīja, viesojoties vienā no uzņemošajām ģimenēm.

Darbojoties Erasmus+ mobilitātē Ankāras Zinātnes vidusskolā Pilsrundāles vidusskolas dalībniekiem un projektu koordinatorei  bija iespēja satikties ar Turcijas Nacionālās aģentūras pārstāvjiem, lai sniegtu intervijas par gūto pieredzi Erasmus+ projektā.

Viena diena tika veltīta arī Ankāras kultūrvēsturisko objektu iepazīšanai – Apmeklējām Ankāras pili, nelielu Mošeju, Anatolijas Civilizācijas muzeju,  Anitkabir Mauzoleju.

Grupu mobilitātes aktivitāšu atziņas:

Aleksis Grasmanis –  Lietderīgas sarunas ar draugiem, visu ģimeņu kopīgā boulinga spēle.
Patrīcija Buivida – Dažādu spēļu spēlēšana uzņemošajā ģimenē, lieliska turku ēdienu nogaršošana, draudzīgas sarunas ar turku jauniešiem.
Enija Eva Čerpakova – Kopīgas saliedēšanas spēles, Turku tradicionālo ēdienu baudīšana gan skolā, gan ģimenē, visu dalībnieku un ģimeņu kopīgais noslēguma vakars ar kopīgām vakariņām.
Dairis Buzēns – Jaunu draugu iegūšana, Vēsturisko vietu apskate, uzzināti dažādi interesanti fakti par Turcijas kultūru.
Lelde Laurinoviča– Interesanta ekskursija kultūrvēsturisko objektu iepazīšana, Turku kāzu tradīciju iepazīšana, Kopīgais dalībnieku un ģimeņu vakars ar vakariņām.
Markuss Kardovičs–  Basketbola spēle kopā ar turku jauniešiem, kultūrvēsturisko objektu iepazīšana, Jaunu draugu iegūšana, turku tradicionālo ēdienu baudīšana.

Darba vērošanas  aktivitāšu atziņas:

Iepazīta citas tautas kultūra, tradīcijas, izglītības sistēma, iespēja vērot dalībnieku sadarbību kā arī jauna pieredze, darbojoties projektā. Vērtīgs Mūzikas un mākslas skolas apmeklējums, iespēja muzicēt kopā ar turku flautisti, iespēja uzvilkt turku apģērbu, pilnveidot angļu valodas zināšanas un mēģināt iesaistīties sarunā, jo arī ar dažiem vārdiem var komunicēt, un tas nav šķērslis dalībai projektā, savstarpējs mūzikas nošu apmaiņas dāvinājums. Dalīšanās pieredzē par savas kultūras dekoriem, iespēja papildināt personīgo pieredzi un zināšanas, iespēja iepazīt jaunus cilvēkus.

Ilze Balode
angļu valodas skolotāja, Erasmus+ projekta koordinatore
Pilsrundāles vidusskola Kultūras dažādība- Pilsrundāles vidusskolas Erasmus+ skolu programmas mobilitāte Turcijā, Ankārā

  1. gada 29.decembrī apstiprinātā Erasmus + programmas pamatdarbības Nr. 1. (KA1) skolu sektora projekta Nr. 2022-2-LV01-KA122-SCH-000097250 „ Pilsrundāles vidusskolas Īsā laika mobilitāte studentiem skolas izglītībā-grupu mobilitāte, Skolotājiem darba vērošana.”

Projekta ilgums 21.03.2023.- 20.09.2024.

Mobilitātes ilgums: 17.09.2023. – 22.09.2023. ( 6 dienas)

Valsts: Turcija

Jauno  2023./2024. mācību gadu 11.klase un klases audzinātāja Vita Rozēna uzsāka, gatavojoties Erasmus+ skolu programmas mobilitātei Turcijā, Ankārā, lai saniegtu izvirzītos projekta mērķus par Kultūras dažādību- tradīcijām, nacionālo ēdienu, tautas dejām, valodas apguvi.  Erasmus+ projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Notika intensīvi deju mēģinājumi kopā ar skolotāju Aigu Vangali, lai visa klase apgūtu Tautas dejas “Rudzu maize, kviešu maize” un viņu mīļāko deju “Govju kazāks”. Tika pārdomāts, kādus latviešu ēdienus gatavot un pasniegt Ankāras uzņemošajā Ermana Ilicaka Zinātniskajā vidusskolā, gan skolotājiem, gan skolēniem. Skolotāja Dagnija Černaja palīdzēja ar prezentācijas sagatavošanu par Kultūras mantojumu –Latviešu Tautas Dziesmu un Deju svētkiem. Projektu koordinatore, Angļu valodas skolotāja Ilze Balode kopā ar skolēniem veidoja vārdu spēli valodas apguvei. Skolas direktore Daiga Saka sagādāja prezentācijas materiālus uzņemošās skolas skolotājiem.

Lai veiksmīgi tiktu īstenots projekta mērķis, tika uzrakstīta mācību programma grupu mobilitātei ar laika sadalījumu un veicamajām aktivitātēm katrai dienai, kā arī skolotājiem “Darba vērošanai” tika izstrādāti mācību satura līgumi, atbilstoši Erasmus + vadlīnijām. Kā arī tika noorganizēta tikšanās skolēniem Zoom platformā, lai katrs iepazīstinātu ar sevi, lai skolēni būtu drošāki satiekoties.

Ceļā pavadījām divas dienas  17.09. Pilsrundāle- Rīga ( RIX)- Stambula (IST)- Esenboga (ESB). 22.09. Esenboga(ESB)- Stambula( IST)- Rīga (RIX)- Pilsrundāle. Lidojums ar pārsēšanos un gaidīšanas laiku Stambulā, vēlā vakara stundā, svētdienā ,17.09. ierašanās Viesnīcā Ankara Atlantik Otel.  Nogurums nemazināja interesi par to, kas mūs sagaida 4 dienu garumā Turcijas skolā.

Pirmajā dienā mūs sagaidīja angļu valodas skolotāja Aysun  Akkan Memis un 16 skolēni.  Tikām iepazīstināti ar skolu, katras skolas pārstāvji iepazīstināja ar savu skolu, ar sevi. Bija jāpasaka moto, kas raksturo katra dalībnieka personību. Pēcpusdienā Jauktās komandās tika organizēta orientēšanas spēle skolas teritorijā, kā arī dažādas komandu aktivitātes, lai saliedētu skolēnus. Tikmēr skolotāji pārrunāja atšķirības Latvijas un Turcijas izglītības sistēmā, kā arī tikām iepazīstināti ar Pansiju, kur uzturas skolēni  pēc skolas no tālākiem reģioniem. Pie mums tās sauc par Dienesta viesnīcām.

    

Otrā dienā mācījāmies apgūt Turku valodu, kā arī Turki mācījās latviešu valodu. Skolotājiem tika dota iespēja vērot Bioloģijas, Matemātikas , Valodas mācību stundas, redzēt, kā mācību process notiek Turcijas skolā, kā to vada turku skolotāji, kādas darba metodes izmanto, kādi ir mācību līdzekļi, bija iespēja redzēt darba vidi un  aprīkojumu klasē.

   

Pēcpusdienā iepazīstinājām ar latviešu kultūras mantojumu Latviešu Tautas Dziesmu un Deju svētkiem , mācījām turku skolēniem divas latviešu dejas ( “Kviešu maize, rudzu maize” un “Govju kazaks” ) un kā simbols Turcijas skolas delegācijai tika pasniegta dāvanā rudzu maize. Savukārt  skolotāja Aysun ar saviem skolēniem mūs iepazīstināja ar  kāzu tradīcijām Turcijā. Mūsu 11.klases skolēniem bija iespēja iejusties turku kāzu dalībnieku lomās.  Arī turkiem ir dažādas dejas, kurās  zēni un vīrieši izrāda savu spēcīgumu. Puiši visi kopā ar pozitīvām emocijām apguva gan latviešu , gan turku dejas.

   

Trešā diena iesākās ar 4 stundu nakts pārbraucienu uz Kapadokiju, lai vērotu neskaitāmo gaisa balonu pacelšanos saullēktā. Ar šo Kapadokija ir ļoti īpaša. Tulkojumā no senās persiešu valodas, Kapadokija nozīmē “skaisto zirgu zeme”. Kapadokija ir vēsturisks reģions Turcijas vidienē.  Izcili mākslinieciskā vietējā keramika ir ļoti lielā cieņā. Mūsu grupai tika dota iespēja dzirdēt stāstījumu par  keramikas trauku tapšanas procesu, kā arī vērot un brīvprātīgi izmēģināt roku trauku darināšanā. Ar smiekliem , jokiem un mākslinieka palīdzību 11.klases skolniecei  Līgai tas izdevās.

Kapadokija pazīstama ar savu unikālo dabas skaistumu, neparastiem klinšu veidojumiem, alu pilsētām.

 

Katru vakaru tika baudītas dažādās ēšanas tradīcijas un kultūra gan restorānos, gan kafejnīcās. Vērojām pasniegšanas kultūru, apkalpošanu, ēdienu dažādību. Pēc katras maltītes vienmēr ir svarīgi dzert tēju “Čaju”, ko piedāvā jebkurā kafejnīcā, restorānā.

Ceturtjā dienā Pilsrundāles vidusskolas skolēni kopā ar skolotāju Aigu Vangali un Vitu Rozēnu bija sagatavojušies, lai iepriecinātu Turcijas skolēnus un skolotājus ar latviešu ēdieniem- kartupeļu pankūkām un „Debesmannu”. 11.klases skolēni Marsels un Sanita ņēma palīgā dažus turku skolēnus ēdienu pagatavošanā. Pāris stundas jautrā atmosfērā, gan dziedot, gan dejojot kopā  ar skolas pavāru virtuvē tapa gardi latviešu ēdieni. Turku skolotāji degustēja un atzina par ļoti gardiem. Arī skolēniem garšoja. Savukārt, turku skolēnu vecāki bija sagādājuši mājās gatavotus gardumus mums.

  

Emocijām bagāta noslēguma diena. Angļu valodas skolotāja Aysun Akkan Memis parūpējās, lai mēs arī redzētu Ankāras īpaši iecienītākos kultūras objektus- tā bija Ankāras pils un Ankāras viena no lielākajām Mošejām pasaulē, kur varējām sīkāk uzzināt par musulmaņu ticību.

Katra diena bija ļoti piepildīta , neaizmirstama. Esam guvuši pieredzi, satiekot kolēģus, vērojot stundas, uzzinot par izglītības sistēmu Turcijā, kā arī pilnveidojot zināšanas par kultūru dažādību. Skolēni ir ieguvuši daudz jauku draugu un izbaudījuši Erasmus+  grupu mobilitātes piedāvātās aktivitātes.

Sagatavoja Ilze Balode

Projektu koordinatore, angļu valodas skolotāja

Pilsrundāles vidusskolāDalība Erasmus+ skolu programmā 2022./23.

2022./2023. m.g. Septembrī tika uzsākta sadarbība ar audzēkņiem un skolotājiem no Malatjas Ermana Ilicaka Zinātnes vidusskolas, no Turcijas. No 4.09.2022.-08.09.2022 uzņēmām viņus savā skolā -Pilsrundāles vidusskolā.

Tika organizētas dažādas aktivitātes, lai kopā pavadītais laiks būtu neaizmirstams. Skolēni un skolotāji piedalījās Matemātikas, Dizaina un Tehnoloģijas , Bioloģijas stundās, lai vērotu kā mācību stundās izmantojam modernās tehnoloģijas. Pilsrundāles vidusskolas 10.klase un audzēkņi no Malatjas kopīgi diskutēja par  Moderno Tehnoloģiju izmantošanu un nozīmību ikdienas dzīvē. 10.klases skolēni iemācīja latviešu deju „Ābrama polku”, arī Maltjas jaunieši mācīja dažādus turku deju soļus, kopīgi sportoja. Gan turku jaunieši, gan turku skolotāji bija sajūsmā par teatralizēto ekskursiju Rundāles pilī, kā arī apskatot Mežotnes baznīcu, un, izstaigājot Vecrīgu.

Pēc kopā pavadītās nedēļas, radās ideja turpināt sadarbību un sīkāk pētīt kultūras atšķirības, un mūsu skolas audzēkņiem rast iespēju nokļūt Turcijā. Tika uzrakstīts projekts Erasmus+ skolu programmā „Īsā laika mobilitāte skolotājiem un studentiem skolas izglītībā” (KA 122-SCH) par Kultūras dažādību. Šis projekts tika apstiprināts. 2022-2-LV01-KA122-SCH-000097250. Projekta norises laiks 18.mēneši 21.03.2023.- 20.09.2024. Erasmus + mobilitātes īstenošanai piešķirti 34100 , 00 eiro( Līdzfinansē Eiropas Savienība)

Projekta mērķis: Gūt plašāku ieskatu izglītības vērtībās un kultūrvēsturiskajās tradīcijās. Mēs vēlētos izprast kultūras īpatnības. Izpētīt un salīdzināt Latvijas un Turku  nacionālās vērtības, tradīcijas, svētkus, nacionālos ēdienus, valodu dažādību.

Iekļautās tēmas – Kultūras mantojums, Starpkultūru savienošana

Uzsākām plānot veicamās aktivitātes projekta mobilitātes īstenošanai kopā ar Malatjas skolas projekta koordinatoru Birolu Kaganu. Jau bijām saplānojuši programmu, kad 2023.g.6.02. saņēmām ziņu, ka arī Malatjas reģionā ir notikusi zemestrīce, skolēni izbrauc uz drošākiem reģioniem. Skolotājs ieteica meklēt citus partnerus.  Pēc kāda laika saņēmām ziņu , ka varam sadarboties ar līdzīgu skolu Ankārā  Ermana Ilicaka Zinātnes Zinātnes vidusskolu. Notika tikšanās Zoom platformā ar angļu valodas skolotāju no Ankāras skolas. Viņi piekrita būt mūsu uzņemoša skola mobilitātes laikā.

Mobilitātē mūsu skolas 5 skolotāji un 14 skolēni dosies 17.09.2023.-22.09.2023.

Ilze Balode

Angļu valodas skolotāja, projekta koordinatore

Pilsrundāles vidusskola


 

Jaunais mācību gads sācies aizraujoši. Projekta Erasmus+ „Malatya il MEM School Accreditation Project” studentu apmaiņas  programmas ietvaros no 4. līdz 9. septembrim Latvijā un pie mums Pilsrundāles vidusskolā viesojās 19 audzēkņi un 4 skolotāji no Ermana Ilicaka Zinātniskās vidusskolas (Erman ilicak science high school) Malatjas (Turcijā)

Skolotāja – projekta koordinatore Ilze Balode un direktora vietniece audzināšanas darbā Aiga Vangale bija pavadošās skolotājas Turcijas delegācijai.

Apmaiņas projekta gaita:

Apmešanās vieta bija viesnīca Bauskā „Rija Bauska Hotel”. Līdz ar to vakaros vai agri no rīta delegācijas dalībniekiem bija iespēja iepazīt arī kultūrvēsturiskos objektus pilsētā.

Turcijas delegācijai ,ierodoties skolā, direktore Daiga Saka, 10.klase un viņu klases audzinātāja Vita Rozēna, laipni sagaidīja viesus.

Pilsrundāles vidusskolas skolēnu domes prezidente Kitija  Gāže iepazīstināja ar skolu un aktivitātēm. Savukārt Turcijas delegācijas pārstāvji stāstīja par savu skolu. Kopā ar Turku audzēkņiem notika Matemātikas stunda- 11.klasē ( sk. Dagnija Černaja), Bioloģijas stunda – 10.klasē ( sk. Vita Rozēna), Dizaina un tehnoloģijas stunda – 9.a klasē ( skolotāja Linda Stīrija). Arī skolotāji no Malatjas Birol Cagan (angļu valodas skolotājs ) un Mustafa Uckun ( Bioloģijas skolotājs) dalījās pieredzē, izmantojot tehnoloģijas mācību stundās. Skolotājs Birol Cagan rosināja audzēkņus iesaistīties diskusijā par digitalizāciju.

Pirmajā dienā pēc savstarpējās iepazīšanās delegācija devās uz Rundāles pili, kur kopā ar gidi Elīnu Kuzņecovu iepazina pils vēsturi. Tika mācīts kā sasveicināties pilī, kā sagatavoties dejām, tika izdejoti arī daži soļi, meitenēm tika mācīta vēdeklīša nozīme. Pils dārzā audzēkņi ar interesi izspēlēja orientēšanās spēli. No Turcijas skolotāju teiktā: „Viņi tādas pilis redz tikai filmās, bet te viss īstenībā apskatāms.” Viņus sajūsmināja mūsu Latvijas daba, bet laika apstākļi gan krietni vēsāki kā Turcijā. Ejot pastaigās, Malatjas bioloģijas skolotājs stāstīja par īpatnībām Latvijas dabā.

Otrajā dienā 10.klases audzēkņi un Malatjas audzēkņi kopā piedalījās sporta aktivitātēs. ( sk. Aleksandrs Šutka) Kopā tika iestudēti arī deju soļi pie latviešu mūzikas un turku mūzikas. ( sk. Aiga Vangale). Bija vērojama laba savstarpējā sadarbība, komunikācija, draudzība.

Pēcpusdienā apmeklēja jauniešu biedrību „Mums pieder pasaule”. Kopā ar Lauru Šternu un Lauru Upīti gatavoja suvenīru-aproci Latvijas krāsās.

   

Lai piepildītu dienu un viņu prieku Lilita Lauskiniece izstāstīja par Rundāles apvienības pārvaldes multifincionālajā zālē esošo izstādi, kā arī sagādāja pārsteigumu „Pārsteigumu istabā”. Arī pagasta bibliotēkas apmeklējums bija īpašs, jo audzēkņi šķirstīja grāmatas ar Latvijas mākslas fotogrāfijām un labprāt uzņēma par atmiņu paliekošus foto.

 

Dienas noslēgumā delegācija vēlējās uzkāpt Bauskas pils tornī un redzēt skaistās pilsētas ainavas.

Trešajā dienā skolotāji no abām skolām diskutēja par skolu darbību un izglītības sistēmu Latvijā un Turcijā, kā arī tika lemts par turpmāku sadarbību Erasmus+ projekta ietvaros. Savukārt abu skolu audzēkņi skolas zālē diskutēja par tēmu „Kā tehnoloģijas var uzlabot nākotnes profesijas.” Pēc diskusijas 10.klases audzēkņi kopā ar jauniešu deju kolektīva „Madaras” vadītāju Aigu Vangali iemācījās deju soļus no „Ābrama polkas”.

Neskatoties uz drēgnajiem laika apstākļiem, pēcpusdienā apmeklējām Mežotnes baznīcu, kur ar seno Zemgaļu vēsturi, virtuālajiem tēliem iepazīstināja Laura Ārente.

Ceturtajā dienā Turku delegācija devās uz Latvijas galvaspilsētu Rīgu. Ekskursiju gids Toms ļoti interesanti izstāstīja Rīgas vecpilsētas vēsturi. Pēc pastaigas Rīgas vecpilsētā delegācija devās uz Tallinu, lai vēl izstaigātu Tallinas vecpilsētu pirms došanās mājup.

Atvadīšanās bija ļoti pozitīvā gaisotnē, jo vizīti Latvijā delegācija raksturoja kā ļoti draudzīgu. Bija sajūsmā par Zemgales dabu, kā arī bija ļoti ieinteresēti apmeklējot kultūrvēsturiskos objektus Bauskā un mūsu skolas apkārtnē – Bauskas novada Rundāles pagastā.

Ilze Balode, angļu valodas skolotāja, projekta koordinatore