Šodien vārda dienas svin: Alfs, Bernadeta, Mintauts

Projekti

Projektā “Latvijas skolas soma” paveiktais 2020./2021.m.g. 

Projekta “Latvijas skolas soma” pasākumu plāns 2020./2021. m.g. otrajam semestrim

Pilsrundāles vidusskola iesaistās projektā PuMPuRS

Projekta “Latvijas skolas soma” pasākumu plāns

Karjeras projektā noderīgas saites:

Atvērto durvju dienas 2021. gadā

Karjeras nedēļa

Karjeras materiālu infografika

 

Uzaicinājums uz karjeras konsultācijām

Noderīgas saites nākotnes karjerai

Infografikas karjeras atbalstam

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekta logo 1

Projekta logo 2

VIAA karte

Valodas

Eksaktie priekšmeti

Māksla

Sabiedrība

Konsultācijas karjeras izglītībā

Saite karjeras atbalstam

Saite karjeras atbalsta materiāliem audzinātājiem

Karjeras pasākumi attālināti:

Pieslēdzies RTU

Atvērto durvju dienas

 

Pilsrundāles vidusskola piedalās programmā “Latvijas skolas soma”

Programmas pasākumu plāns skatāms šeit

E-resursi savai nākotnes izglītībai un karjerai

Pašizpētes testi savai nākotnes karjerai

Pilsrundāles vidusskola piedalās karjeras nedēļas projektā (vairāk lasīt šeit)

Karjeras nedēļas pasākumu plāns

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

 

Dalība projektā  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001   “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanas ietvaros Pilsrundāles vidusskolas 1.-6.klašu skolēniem 16.aprīlī vienai grupai bija iespēja apmeklēt zinātkāres centru “Zinoo” Cēsīs. ZINOO piedāvā interaktīvas ekspozīcijas, lai apmeklētāji varētu paši izmēģināt dažādas tehnoloģijas un pārbaudīt dabas likumus: mācīties matemātiku lēkājot, izbaudīt gravitāciju šūpolēs, izprast berzi braucot ar speciāli aprīkotiem velosipēdiem, redzēt un pārbaudīt, cik daudz spēka un enerģijas nepieciešams kaloriju dedzināšanā, darboties ar mikroskopu, redzēt un dzirdēt skaņu, veidot zobratu pārnesumus, saprast katapultas darbības principus, būvēt un vadīt robotus, redzēt zibeni un vēl. Bērniem bija iespēja vispirms apskatīt centru un tajā esošās ierīces gida pavadībā, bet pēc tam 2 stundu garumā pašiem tās izmēģināt, par ko skolēni bija sajūsmā. Tad centra darbinieki noorganizēja skolēniem nodarbību, kurā bija iespēja būvēt un vadīt robotus. Pavisam kopā ,darbojoties ZINOO  centrā, tika pavadītas 3 stundas.
Šādas nodarbības palīdz atklāt un rosina mazajā cilvēkā dabisko zinātkāri par sevi, apkārtējo pasauli un tehnoloģijām. Mēs esam pārliecināti, ka aizraujošs izzināšanas process ir sākums attīstībai ilgtermiņā. Nākamā skolēnu grupa uz ZINOO  Cēsīs dosies 26.aprīlī.
Direktores vietniece izgl.jomā, projekta koordinatore Daiga Saka

 

Pilsrundāles vidusskola piedalās  karjeras atbalsta projektā

 

 

Pilsrundāles vidusskola piedalās projektā, kurā atbalsta izglītojamo individuālās kompetences

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)
Šī gada augustā Valsts izglītības satura centrs (VISC)  ir noslēdzis sadarbības līgums ar Rundāles novada pašvaldību par Eiropas sociālā fonda projekta  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) īstenošanu Pilsrundāles vidusskolā. Projekta īstenošanai piešķirtais finansējums ir 17836 EUR. Projekta mērķis ir palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.
Projekta realizēšana Pilsrundāles vidusskolā tiek uzsākta 2017.gada septembrī.
Projekts ir vērsts uz jaunu pedagoģisko risinājumu meklēšanu, lai skolās ieviestu alternatīvas darba organizācijas formas, kas papildinātu jau esošās mācību stundas. Projekta gaitā būs iespēja pilnveidot sniegto izglītības pakalpojumu un nostiprināt skolas kolektīva gatavību risināt izglītojamo vajadzības – paaugstinot viņu sasniegumus, nodrošinot, ka mācību procesā tiek ievērotas dažādu izglītojamo spējas un mērķtiecīgi tiek kompensētas tās vajadzības, kas traucē skolēnam sasniegt augstākus mācību rezultātus.
Projektā iesaistāmā mērķa grupa ir 1.-6. klašu skolēni ar mācīšanās grūtībām vai traucējumiem un skolēni ar vidējiem un augstiem mācību sasniegumiem. Atbalsta pasākumiem finansējums tiek piešķirts saskaņā ar skolas izstrādātu projekta atbalsta pasākumu plānu. Esam izvērtējuši savas skolas esošo situāciju un vajadzības 3 gadu periodā, kas bija priekšnoteikums plānā ieviešamo atbalsta pasākumu saturiskai izstrādei, jo tas ļāva veidot piedāvājumu konkrētām skolēnu mērķa grupām, un noteica darbības  jomu izvēli. Projektā iesaistītie skolēni Pilsrundāles vidusskolā darbosies 2 jomās – 1) STEM UN VIDES joma– matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija un vide; 2)VALODAS joma – atbalsts skolēniem valodas attīstībā. Projekta ietvaros Pilsrundāles vidusskolā darbu uzsāks speciālais pedagogs un vēl viens logopēds. Uzskatām, ka nozīmīga daļa individuālās pieejas attīstībā ir pedagoģiskā un atbalsta personāla esamībai un sadarbībai, kas agrīni var palīdzēt noteikt tās prasmes, kompetences vai vajadzības, kuru novēršanas  rezultātā iespējams panākt skolēna ātrāku attīstību un labākus mācību sasniegumus.
Pilsrundāles vidusskolas izglītojamo individuālo kompetenču attīstības plāns paredz divu gadu laikā dažādus mācību un ārpusstundu  pasākumus skolēniem, kopā atvēlot tam 17836 eiro, kas ir projekta  īstenošanai piešķirtais finansējums. Līdz ar projekta realizēšanas uzsākšanu, skolas risinājumi individuālās pieejas attīstībā un skolas izglītības pakalpojuma dažādošanā  arī tiek sākti, t.sk., sasaistot tos ar kopējām paredzamajām izglītības sistēmas pārmaiņām nākamajā gadā.
Eiropas sociālā fonda projektā  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ir iesaistītas 233 izglītības iestādes visā Latvijā.

 

Logo sports

Pilsrundāles vidusskolai iegādāts jauns sporta inventārs

Rundāles novada dome īstenojusi projektu “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Rundāles novada vispārējās izglītības iestādēs”, ar mērķi pilnveidot inventāru izglītības iestādēm, lai nodrošinātu izglītojamiem pilnvērtīgas iespējas apgūt nepieciešamās fiziskās aktivitātes īstenojot daudzveidīgas sporta aktivitātes un attīstot profesionālās sporta iemaņas.

Tādējādi ir radīti priekšnosacījumi mūsdienīgu sporta stundu organizēšanai, nodrošinot skolotāja un skolēna mērķtiecīgu sadarbību radošā un drošā darba atmosfērā, attīstot ieinteresētību.

Īstenotā projekta ietvaros iegādāts sporta inventārs un aprīkojums Rundāles novada izglītības iestādēm: speciālajai pirmsskolas izglītības iestādei “Saulespuķe”, pirmsskolas izglītības iestādei “Mārpuķīte” un Pilsrundāles vidusskolai, kopumā aptverot mērķa grupu ap 450 izglītojamiem.

Pilsrundāles vidusskolai iegādāts nepieciešamais inventārs izglītojamo pilnvērtīgai dalībai projektā “Sporto visa klase” (basketbola bumbas, florbola nūju komplekti, lecamauklas, vingrošanas nūjas, pildbumbas, vingrošanas apļi, lidojošie šķīvīši, smilšu maisiņi, ķegļu komplekti, vingrošanas auklas), kā arī inventārs badmintona un lielā tenisa aktivitāšu organizēšanai.

 

Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

07.10.2016. 

 

Logo sports

Pilsrundāles vidusskolai tiks iegādāts jauns sporta inventārs

Rundāles novada dome uzsāk īstenot projektu „Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Rundāles novada vispārējās izglītības iestādēs” ietvaros līdz septembra beigām plānots iegādāties jaunu sporta inventāru.

Kopējās projekta izmaksas veido 6999,50 eiro lielu summu, no kuriem 3499,75 eiro ir Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirtais finansējums, 3499,75 eiro – Rundāles novada domes līdzfinansējums.

2016. gadā Pilsrundāles vidusskola ir pieteikusies un tika apstiprināta dalībai projektā “Sporto visa klase”. Šajā mācību gadā trīsdesmit diviem 3. klases izglītojamajiem būs iespēja nodarboties ar sportu piecas reizes nedēļā, papildinot iepriekš esošās divas mācību stundas ar nodarbībām svaigā gaisā, apgūstot futbola spēles iemaņas un uzlabojot un nostiprinot fizisko sagatavotību. Lai nodrošinātu projekta „Sporto visa klase” sekmīgu realizāciju, tiks papildināts esošais inventārs, iegādājoties basketbola bumbas, florbola nūju komplektu, lecamauklas, vingrošanas nūjas, pildbumbas, vingrošanas apļus, lidojošos šķīvīšus, smilšu maisiņus, ķegļu komplektu un vingrošanas auklas. Tāpat tiks iegādāts badmintona komplekts un lielā tenisa raketes.

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas organizētā projektu „Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs” konkursa ietvaros.

Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

30.08.2016. 

4.b klase 2016./2017. mācību gadā piedalīsies divos eTwinning projektos.

etw_certificate_129922_lv

etw_certificate_130272_lv

 

„Diena skolēna dzīvē”-jaunais poļu un latviešu skolēnu sadarbības projekts

Prezentāciju skatīt šeit

PolijaNo 9.līdz 13.maijam Pilsrundāles vidusskola un astoņas Rundāles novada ģimenes uzņems poļu skolēnus no Jāņa Pāvela II ģimnāzijas Gļiņankā.  Tikšanās mērķis – turpināt sadraudzību un īstenot kopīgā projekta „Diena skolēna dzīvē” pirmo posmu.
Lai Pilsrundālē veiksmīgi ritētu darbs, projektā iesaistītie 20 poļu un latviešu skolēni pirms šīs tikšanās rakstīja īsus skečus par savu skolas dzīvi, veidoja video. Nākošais solis- scenāriju tulkošana no latviešu un poļu valodas angļu valodā. Darbu projekta dalībniekiem būs jāizpilda no 10.-12. maijam Pilsrundālē.
Visa nedēļa sola būt notikumiem un aktivitātēm piesātināta: viesi un mājinieki ne tikai vingrināsies tulkošanas prasmē, bet arī dosies ekskursijā, piknikā, apskatīs Rundāles pili, darbosies radošajā darbnīcā, dejos un dziedās.
Divas dienas skolā un Rundāles pašvaldībā viesosies Viazovņas pašvaldības vadītājs, kā arī Jāņa Pāvela II ģimnāzijas direktore.
Projekta noslēguma posms ir ieplānots septembra beigās Polijā. Tad mūsu skolas projekta dalībnieki dosies uz Gļiņanku, lai kopā ar poļu draugiem veidotu nelielu uzvedumu par tēmu „Diena skolēna dzīvē”.

3.b klases eTwinning projekts noslēdzies – iegūti sertifikāti – kvalitātes un skolēnu

 

3.b klase piedalās eTwinning projektos

Logo twinningPilsrundāles vidusskolas 3.b klase šajā mācību gadā ir piedalījusies jau trijos eTwinnning projektos: „Christmas postcrossing 2015”, „Christmas songs in different languages” un  „Bird feeders” .

Šo projektu laikā notika sadarbība un pieredzes apmaiņa starp vairākām Eiropas Savienības valstīm:  Spānija, Polija, Slovēnija, Grieķija,Bulgārija,Horvātija, Turcija, Portugāle,Itālija, Igaunija,Dānija,Francija,Francija,Ukraina, Rumānija,Anglija,Latvija.

Dalība projektos man un skolēniem ir devusi iespēju iepazīt citu tautu kultūru , kā arī novērot un izpētīt savu vienaudžu vaļaspriekus, hobijus, veicina pozitīvu attieksmi vienam pret otru un nostiprina sadarbības prasmes. Noderīgi ir novērot  mācību darbu atklātajās nodarbībās, salīdzināt savas spējas un zināšanas ,mācību materiālus, metodes un iepazīt  dažādus informācijas avotus.

Ar projektu gaitu sīkāk var iepazīties saitā: https://live.etwinning.net/projects. Uz Ziemassvētkiem tika izveidota kartiņu izstāde no 11 ES valstīm kas savā starpā apmainījās ar pašgatavotām kartiņām.

Publiski ir apskatāms arī kopdarbs Ziemassvētku dziesmas „Zvaniņš skan” dažādās ES valodās: https://youtu.be/9RwsQkyU9T4 Savukārt īss kopsavilkums par putnu vērošanu un barošanu ziemā saitā : http://ej.uz/jid1  . Pašu gatavotā putnu barotava nes prieku katru dienu, jo putnu barošana un vērošana ikdienas mācību darbu padara interesantāku, līdz ar to liekas, ka esam vēl tuvāk dabai un interese tikai aug… Tāpēc kā ierasts arī šogad klasē eksperimentējam arī  ar dažādu augu sēšanu un pavairošanu. Praktiskā darbošanās veiksmīgi papildina un padziļina zināšanas dabas zinībās, kas rosina atbildīgu un saudzīgu attieksmi pret dabu . Tas kopumā veido „Zaļo”domāšanu , kas ir tik būtiska un nozīmīga mums visiem.

Lai vairāk varētu padalīties ar saviem labās prakses piemēriem, ar saviem ikdienas darbiem un aktivitātēm projektos – esmu izveidojuši mūsu  klases blogu:  http://manaklase3b.mozello.lv

Blogā padalos ne tikai ar fotogrāfijām no klases aktivitātēm, bet arī  ar interesantām un noderīgām saitēm, kas var kalpot kā palīgs skolotāju ikdienas darbā. Piemēram, saites kas palīdz ātri un vienkārši izveidot dažādus mācību materiālus: krustvārdu mīklas par dažādām tēmām, vārdu rēbusus, attēlu rediģēšana, kolāžu veidošana , saites un video par putnu vērošanu un barošanu ziemā  utt. Savukārt klases ikdienas  aktivitātes vairāk iepriecina pašus skolēnus, viņu draugus un skolēnu  vecākus.

Atgādinu, ka eTwinning vietne ir  droša sadarbības vide skolotājiem Eiropā, lai veidotu projektus, dalītos pieredzē un idejās. eTwinning mērķis ir veicināt skolu sadarbību Eiropā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT). eTwinning izglītības darbiniekiem piedāvā profesionālās pilnveides pasākumus, profesionālu tālākizglītību skolotājiem, un tehnisku atbalstu platformas lietošanā, kas palīdz skolām vienkārši izveidot īstermiņa un ilgtermiņa starptautisku sadarbību par dažādām tēmām.

Vairākhttp://www.etwinning.net/

Darbojoties projektos un meklējot informāciju par dažādām tēmām, bieži paveras jauni izaicinājumi un iespējas. Uz doto brīdi esam uzsākuši  dalību LOB Skolu programmā „Putni un mēs”.

 http://www.lob.lv

 Kas tas ir???         Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) Skolu programmas “Putni un mēs” mērķis ir veicināt putnu un to dzīvesvietu saglabāšanu, pilnveidojot skolēnu zināšanas par putniem un to izpratni par norisēm dabā, kā arī sniegt atbalstu skolotājiem ar ornitoloģiju saistītos jautājumos. Programmā var piedalīties jebkura Latvijas vispārizglītojošā vai profesionālā skola, kā arī interešu izglītības centri.

Programma “Putni un mēs” piedāvā metodisko materiālu, kas sniedz informāciju un aptver virkni nodarbību par putniem – ierosinājumus pētījumiem, praktiskiem darbiem un spēlēm, kas padziļinās skolēnu zināšanas par putniem un dabu. Programmas aktivitātes, atbilstoši norisēm dabā, sadalītas četros ciklos – “Rudens”, “Ziema”, “Pavasaris” un “Vasara”, un tās paredzētas dažāda vecuma skolēniem. Metodiskajā materiālā .apkopots daudz ideju un noderīgas informācijas, kas palīdzēs gan stundu darbā, gan vadot ārpusklases pulciņu.

Šogad esam iesaistījušies arī ilglaicīgākā un nopietnākā vides interešu izglītības projektā „Ieraugi, atklāj, saglabā!”Šajā projektā dalībnieki iesaistās ilglaicīgā un daudzpusīgā cilvēku nepārveidoto dabas teritoriju izzināšanā. Projektam ir 4 secīgas pakāpes. Tās var realizēt viena gada laikā vai vairākos, katru gadu veicot vienu vai vairākas pakāpes. Dalībnieki paši izplāno un piesaka organizatoriem, cik ilgā laikā viņi veiks visas 4 pakāpes. Par katras pakāpes veikšanu dalībnieki iesūta atskaiti un saņem apliecinājumu. Sīkāk par šo projektu var uzzināt saitā http://visc.gov.lv/intizglitiba/videsizgl.shtml

Pavasarī visi paliekam vēl rosīgāki un „zaļāki”. Gribas dabai vēl tuvāk būt, tādēļ cerams, ka mums izdosies viss ieplānotais! Ja rodas interese – pulkā nāc! J

Pilsrundāles vidusskolas 3.b klases audzinātāja – Līga Bajāre

Četras dienas kopā ar poļu draugiem Gļiņankā

No 28.septembra līdz 2.oktobrim Pilsrundāles vidusskolas skolēnu un skolotāju delegācija viesojās Sv.Jāņa Pavla II ģimnāzijā, lai īstenotu kopīgā starpskolu projekta praktiskās aktivitātes un piedalītos radošajās darbnīcās. Šī mūsu skolas pārstāvju vizīte bija turpinājums aizsāktajam Pilsrundāles vidusskolā, kad maijā tika uzņemti poļu skolēni un skolotājas. Uz Poliju devās četrpadsmit skolēni no 9., 10. un 11.klases, kā arī skolotājas I.Saltā, A.Vasiļevska un A.Simonova.

Kādas tad bija šīs Polijā pavadītās dienas ? Savās pārdomās un novērojumos dalās dažas no projektā iesaistītajām dalībniecēm.

27.septembris.Svētdienas pēcpusdienā ar autobusu izbraucām no Bauskas uz Poliju. Manuprāt, braukšana gan turp, gan atpakaļ bija pati grūtākā, bet paveicās tas, ka ceļojām ar cilvēkiem savā vecumā, tas arī padarīja braucienu interesantāku. Varšavas autoostā ap pusnakti mūs sagaidīja poļu skolotāja, skolēni un vecāki. Tālāk braucām katrs uz savām pagaidu mājām.

1.diena- 28.septembris. No rīta astoņos mums bija tikšanās ar skolas direktori un poļu skolotājiem, kuri mums pastāstīja par to, ko mēs šajās dienās darīsim, novēlēja veiksmi un tad mēs iepazināmies ar skolu. Uzzinājām, ka skolā ir arī atsevišķa telpa skolēniem, kurā darbojas skolēnu pašpārvalde.

Pirmajā nodarbībā Zanda un Mārtiņš prezentēja mājas darbu par latviešu – angļu “viltus draugiem”. “Viltus draugi” ir divi vārdi, kas tiek rakstīti un izrunāti līdzīgi, bet nozīmes tiem ir dažādas. Pēc tam  devāmies uz pirmajām mācību stundām. Mūs sadalīja divās grupās. Pirmā grupa devās pie latviešu skolotājas I. Saltās uz mūzikas stundu, kur poļu skolēniem tika mācītas pazīstamas latviešu dziesmas. Otrā grupa devās pie poļu skolotājas D.Idzikovskas uz ğeogrāfijas stundu, kurā tika mācīts par Polijas un Latvijas administratīvajiem novadiem. Pēc vienas mācību stundas, kas Polijā ir 45 minūtes, grupas mainījās vietām. Pēc pusdienām devāmies pastaigā pa ciematu Glinijanka. Ciemats ir noteikti lielāks nekā Pilsrundāle. Iegriezāmies arī vietējā katoļu baznīcā. Atgriežoties skolā, sākām darbu pie poļu un latviešu “viltus draugiem”. Darbojāmies grupās, katrai grupai bija noteikta tēma. Uzzinājām to, ka poļu un latviešu valodās ir ļoti daudz līdzīgu vārdu.

Mums ļoti patika tas, ka 20 minūšu starpbrīdī skolas gaitenī dzirdējām mūziku. Starpbrīdī tiek ieslēgta mūzika, kuras laikā skolēni dejo līnijdejas un tautas dejas. Protams, bez dejošanas neiztikām arī mēs. Poļu draugi aicināja  dejot kopā. Pašpārvaldes telpā atpūtas brīžos varējām iedzert tēju un nogaršot poļu kūkas, kuras mums laipni bija sarūpējuši poļu skolēnu vecāki. Vakara pusē mums notika orientēšanās spēle mežā. Protams, mums tika atstātas norādes, pēc kurām arī gājām. Galamērķī mūs sagaidīja skolotāji un poļu skolēni. Pasākuma izskaņā tika iekurts ugunskurs, uz iesmiem cepām desiņas un zefīrus. Mēs, daļa no poļu un latviešu skolēniem, vakarā aizbraucām uz “McDonald’s” ēstuvi ieturēt maltīti. Pie galda neformālā gaisotnē visi labāk sadraudzējāmies. Dienas nobeigumā braucām uz savām pagaidu mājām.

Eva Reinfelde, 9.klase.

2.diena- 29.septembris.No paša rīta mums bija poļu valodas mācību stunda, kurā mēs iemācījāmies vārdus, ko izmantojam ikdienā. Visvairāk mums patika vārds ” czesc ”, kurš latviešu valodā nozīmē ”sveiki ”. Skolotāja bija ļoti atraktīva un atsaucīga. Pēc tam skolotāja mums nolasīja dzejoli poļu valodā, un mēs pēc izjūtām veidojām zīmējumus un kolāžas. Visiem sanāca ļoti skaisti, radoši un lieliski darbi. Par mūsu darbiem bija ļoti labas atsauksmes, mums- pozitīvs garastāvoklis un daudz prieka pēc šīs mācību stundas. Kamēr latvieši mācījās poļu valodu, tikmēr poļi neizpalika bez darba – viņi mācījās latviešu valodā pateikt dažus teikumus par sevi. Vēlāk mēs devāmies veidot grāmatzīmes. Mums iedeva salvetes un no tām mēs veidojām zīmējumu uz maza un plāna koka dēlīša. Visi strādāja ar aizrautību. Sanāca ļoti skaistas grāmatzīmes. Citi tās izmanto tiešām kā grāmatzīmes skolā, bet citi tur mājās kā suvenīru un piemiņu no Polijas. Pēc pusdienām mēs devāmies uz vingrošanas zāli, kur mums lieliska skolotāja mācīja poļu dejas, kā arī poļi mums rādīja iemācīto latviešu deju. Visas dejas bija aizrautīgas, un mēs visi dejojām ar lielu prieku. Iemācījāmies divas dejas un pat vienu poļu dziesmu, ko dziedam pat šobrīd, kad esam atpakaļ Latvijā. Skolotājām ļoti patika, kā mēs dejojām.

Letīcija Trasūne, 9.klase.

3.diena- 30.septembris.Trešajā Polijas brauciena dienā mēs devāmies ekskursijā uz Varšavu. Mēs apskatījām Varšavas universitātes botānisko dārzu, kur no skatu torņa varēja redzēt gan upi Vislu, gan arī lielo un iespaidīgo Varšavas stadionu. Pēc botāniskā dārza devāmies pastaigā pa vecpilsētu, kur redzējām prezidenta pili, daudzus pieminekļus, piemēram, Ādama Mickeviča pieminekli. Tieši iepriekšējās dienas poļu valodas stundā mums par viņu stāstīja. Vecpilsētā mēs redzējām arī grezno Svētās Annas katoļu baznīcu, kurā iegājām iekšā. Apskatījām arī veiksmes zvanu, ja tam apiet apkārt trīs reizes, būs veiksme. Apmeklējām arī Varšavas karalisko pili, kura mūs sajūsmināja ar savu varenību. Pilī  noskatījāmies izzinošu filmu, kurā bija parādīts un pastāstīts, kā radās Varšava un pils, kā arī tika parādīts tas, kā 2.pasaules kara laikā Varšava tika nopostīta līdz pašiem pamatiem. Pēc vecpilsētas aplūkošanas devāmies pusdienās uz restorānu ”Zapiecek”, kur nogaršojām poļu tradicionālo ēdienu – „pirogus” jeb pildītus pelmeņus. Pēc pusdienām devāmies uz pēdējo apskates vietu- parku Lazienki, kurā redzējām ļoti daudz skaistu skatu, varējām tuvumā apskatīt vāveres un dažādus putnus.

Dita Liepiņa, 10.klase.

4.diena- 1.oktobris. Rītu mēs iesākām spēlējot florbolu un basketbolu. Florbola spēlē pirmo vietu guva Polijas komanda, bet basketbolā- Latvija. Tātad, uzvarēja draudzība. 🙂 Pēc sporta spēlēm, kā jau katru dienu, atpūtas telpā mūs poļu skolēnu vecāku sarūpētās uzkodas, kafija un tēja. Starpbrīžos mēs gājām dejot poļu tautas dejas kopā ar poļu draugiem. Viņu tautas dejas atšķiras ar mūsu dejām, varētu teikt, ka mūsu dejas ir daudz ašākas – ar odziņu. Pārējo dienas daļu mēs sadalījāmies pa grupām un gatavojām dažādus Poļu nacionālos ēdienus. Mēs cepām pīrādziņus, karbonādes un kotletes pēc poļu receptes. Vārījām arī vistas zupu un kartupeļus. Kad bijām jau beiguši gatavot, pēc neilgas atpūtas un priekpilnām sarunām, mēs, visi kopā, prezentējām savu veikumu projekta laikā skolas vadībai un pašvaldību pārstāvjiem. Dziedājām gan poļu, gan latviešu dziesmas un dejojām  poļu un latviešu dejas. Kopdarbu atspoguļojām foto izstādē. Saņēmām daudz laba vēlējumu un dāvanu. Pasākumu piepildīja mūsu visu pozitīvās emocijas. Mēs paši bijām jau uzklājuši vakariņu galdu, tāpēc, pēc visi kopā devāmies nobaudīt poļu nacionālos un pašu sagatavotos ēdienus. Tā kā tā bija pēdējā diena Polijā, dažiem bira arī asaras, jo nedēļa pagāja ļoti jautri un diemžēl arī ātri. Pēc pavadītā laika skolā, katrs latvietis devās uz poļu drauga mājām, pavadīja tur atlikušo vakaru. Un jau piektdienas rītā, mēs visi tikāmies autoostā, atvadījāmies un devāmies mājās.

Angelika Židele, 9.klase.

Pilsrundāles vidusskolas projekta turpinājums ar Jana Pavla ģimnāziju no Polijas

27.septembrī 14 Pilsrundāles vidusskolas skolēni un 3 skolotājas dosies uz Poliju, lai tiktos ar saviem poļu draugiem no sv. Jāņa Pāvila II ģimnāzijas Gļiņankā un lai līdz 2.oktobrim piedalītos sadarbības projekta  aktivitātēs.

Pavasarī, kad poļu skolēni viesojās Pilsrundālē, abu skolu jaunieši izzināja poļu un latviešu tautu tradīcijas, akcentējot kopīgo un atšķirīgo savu tautu kultūrās.

Nākamās nedēļas laikā, uzturoties Polijā, projekta dalībnieki turpinās iepazīt poļu kultūru – mācīsies poļu tautas dejas, gatavos nacionālos ēdienus, apgūs poļu un latviešu dziesmas. Šajā tikšanās reizē tiks pētītas un salīdzinātas poļu un latviešu valodas.

Mājas darbā mūsu skolas projekta dalībnieki ir sagatavojuši prezentāciju par „viltus draugiem” latviešu un angļu valodās. Kā tika solīts maijā, uz Gļiņanku pilsrundālieši  vedīs māla traukus, kurus kopīgi pa pāriem poļu un latviešu skolēni veidoja pie keramiķes L.Ikertes.

Visi ir nedaudz satraukti par gaidāmo ceļojumu, taču tas ir pozitīvs satraukums, jo projekta dalībnieki zina, ka no 28.septembra līdz 2.oktobrim viņus sagaida interesanta, notikumiem bagāta un radoša darba pilna nedēļa.

 

e-Twinning projekts „Smail in the world”

TwinningPilsrundāles vidusskolas 2.b klase skolotājas Līgas Bajāres vadībā ir iesaistījusies kārtējā projektā caur e-Twinning platformu – ar kuras palīdzību tiek atrasti jauni projekta partneri. Projektā „Radošuma attīstība pēcstundu nodarbībās” klase ir pievienojusies jau kopš 2014.gada 1.novembra. Tā kā atsaucība ir liela – projekta aktivitātes notiek vēl joprojām . Apmēram 20 partneri (pedagogi )no dažādām Eiropas savienības valstīm veic informācijas apmaiņu par aktivitātēm pēc stundām. Dalās pieredzē – cik radoši var realizēt un papildināt mācību stundās apgūstamo vielu, padarot mācību procesu interesantāku un radošāku. Tas bagātina skolēnu prasmes un iztēli, kas tik ļoti nepieciešamas radošo darbu veikšanai mācību priekšmetos.

Skolēni ar interesi aplūko attēlus un video kā pēcstundu aktivitātes notiek citās Eiropas savienības valstīs. Kādas izskatās skolas, klases, kā skolnieki ģērbjas, kas mums ir kopīgs , kas atšķirīgs.

Projekta mērķis: Kreativitātei pēc skolas aktivitātēm ir pozitīva ietekme uz vispārējo bērna attīstību. Radošā pašizpausme var pilnveidot un radīt radošu, atbildīgu un atklātu personību. Ar e-Twinning platformas starpniecību – dalās ar foto un video materiāliem, kā arī ir iespēja sazināties caur projekta dienasgrāmatu un video konferencēm.

Skolotājas Līga Bajāres projekts „Smail in the world” – netiešā tulkojumā  „Ar smaidu pa dzīvi!” izveidots un apstiprināts š.g 4.martā.

Mērķis: Parādīt sev un citiem, ka ar smaidu var paveikt gan mazus gan lielus darbus ikdienā, kas nemaksā neko. Ar labu vārdu mēs varam palīdzēt, uzlabot garastāvokli, atbalstīt grūtā brīdī kā arī vienkārši iesākt dienu ar labām domām  un smaidu. Pētīt kā mainās mūsu ikdiena labu domu, labu darbu un smaida ietekmē.

Praktiskā darbošanās sevī ietver: labo vārdu nedēļu, kad mācamies teikt viens otram labus vārdus. Strādājot ar skolēniem un viņu vecākiem secinājumi liek par sevi manīt – teikt labus vārdus un pasmaidīt IR JĀMĀCĀS!!!!  Uzdevums – vērot kā cilvēki reaģē uz tiem ,jo kaut ko sliktu pateikt un kritizēt mums visiem ir vieglāk nekā uzslavēt, pamudināt vai novērtēt arī tad, kad nav kaut kas izdarīts pa prātam. Fotoreportāža ar skaistākajiem smaidiem. Secinājumi un video ar nosaukumiem „Smaids ikdienā”, „Kā smaids mainīja manu dzīvi” vai ”Ar smaidu pa dzīvi” Tēma ietver sevī vairākas apakštēmas, kuras katrs var realizēt, pilnveidot un papildināt.

Pašlaik projektā ir iesaistījušies partneri un skolas no Turcijas, Slovākijas, Lietuvas un Gruzijas.

Ja kādam ir interese par iesaistīšanos un darbošanos e-Twinning platformā – ar prieku dalīšos pieredzē!

Sīkāku informāciju var meklēt mājas lapā: http://www.etwinning.net/lv/pub/index.htm

 

 

Projekts “Iepirkts jauns sporta inventārs novada izglītības iestādēm”

Preses relīze
15.10.2014.

Sports_logo1Rundāles novada izglītības iestādēm – Pilsrundāles vidusskolai, tās struktūrvienībām Bērsteles un Svitenes skolām, kā arī pirmsskolas izglītības iestādei „Mārpuķīte” – projekta „Sporta inventāra iegāde Rundāles novada vispārējās izglītības iestādēs” ietvaros iegādāts jauns sporta inventārs.
Pilsrundāles vidusskolas audzēkņiem turpmāk būs pieejami jauni šķēpi, barjeras, atsvari, gumijas, volejbola, pludmales volejbola un basketbola bumbas. Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienībām Bērsteles un Svitenes skolām iegādāts aprīkojums pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem – vingrošanas soli, pievilkšanās stienis, paklāji, aprīkojums līdzsvara, izturības trenēšanai, augstlēkšanas statīvi, basketbola, volejbola, badmintona aprīkojums, stafešu aprīkojums, aprīkojums bērnu drošībai un inventāra uzglabāšanai.
Savukārt PII „Mārpuķīte” projekta ietvaros iegādāts āra inventārs, atbilstoši katram vecumposmam baseina inventārs peldētprasmju attīstībai, tostarp, baseina peldētapmācības aprīkojums, kā arī dažādu sporta aprīkojums – lecamauklas, futbola, basketbola bumbas, barjeras, līdzsvara slēpes, līdzsvara baļķi ar arku, liānu un līdzsvara tiltiņu.
Inventāra iegāde finansēta no Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta līdzekļiem programmas „Sports” ietvaros. Kopējās projekta izmaksas sastāda 11 000,00 EUR lielu summu (50% no kopējās projekta summas 5500 eiro apmērā), kā arī ar Rundāles novada domes līdzfinansējumu – 50% apmērā no kopējās projekta summas. Projekts „Sporta inventāra iegāde Rundāles novada vispārējās izglītības iestādēs” tika realizēts līdz 2014.gada 15.septembrim.

Kristīne Kociņa,

Sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Projekts  “Sporta inventāra iegāde Rundāles novada vispārējās izglītības iestādēs”

Preses relīze
11.06.2014
.

logo1Šovasar Rundāles novada izglītības iestādēm tiks iegādāts  jauns sporta inventārs 11 000 eiro vērtībā. Inventāru plānots iegādāties projekta „Sporta inventāra iegāde Rundāles novada vispārējās izglītības iestādēs” ietvaros.

Pilsrundāles vidusskolā tiks iegādāts jauns vieglatlētikas inventārs – šķēpi, barjeras, atsvari, gumijas, iepirktas volejbola, pludmales volejbola un basketbola bumbas. „Minēto inventāru paredzēts izmantot ne tikai sporta stundu ietvaros, bet arī interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodarbību laikā, sekmējot pusaudžu un jauniešu iesaistīšanos sporta aktivitātēs ārpus obligātās izglītības apguves programmas,” skaidro Rundāles novada domes projektu speciāliste Laura Ārente.
Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienībām Bērsteles un Svitenes skolām tiks iegādāts aprīkojums pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem – vingrošanas soli, pievilkšanās stienis, paklāji, aprīkojums līdzsvara, izturības trenēšanai, augstlēkšanas statīvi, basketbola, volejbola, badmintona aprīkojums, stafešu aprīkojums, aprīkojums bērnu drošībai un inventāra uzglabāšanai.
Savukārt PII „Mārpuķīte” projekta ietvaros plāno iegādāties āra inventāru, atbilstoši katram vecumposmam baseina inventāru peldētprasmju attīstībai, tostarp, baseina peldētapmācības aprīkojumu, kā arī dažādu sporta aprīkojumu – lecamauklas, futbola, basketbola bumbas, barjeras, līdzsvara slēpes, līdzsvara baļķis ar arku, liāna, līdzsvara tiltiņš.
Inventāra iegāde finansēta no Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta līdzekļiem programmas „Sports” ietvaros (50% no kopējās projekta summas 5500 eiro apmērā), kā arī ar Rundāles novada domes līdzfinansējumu – 50% apmērā no kopējās projekta summas.

Projekts „Sporta inventāra iegāde Rundāles novada vispārējās izglītības iestādēs” tiks realizēts līdz 2014.gada 15.septembrim.

Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Pilsrundāles vidusskolas un Bērsteles skolas renovācija

Projekta mājas lapa

„Vēl viena zvaigzne Eiropai” Polijā

logo_ES Comenius skolu partnerības projekta”Vēl viena zvaigzne Eiropai” īstenošana jau tuvojas beigām, vēl tikai atlikuši apmēram divi mēneši līdz mūzikla pirmizrādei, jo 15. maijā  šajā projektā iesaistīto skolu jaunie aktieri un izpildītāji kāps uz skatuves, lai izdziedātu savu mūziklu, kas būs tapis divu gadu garumā  kopīgo pūļu rezultātā.

Taču vēl pirms pēdējās un galvenās tikšanās maijā Europaschule Vācijā 3. februārī projekta dalībnieki no Polijas, Vācijas, Latvijas, Spānijas un Turcijas pulcējās Gļiņankā, nelielā poļu ciematā, kur atrodas Jāņa Pāvila II vārdā nosauktā Gļiņankas ģimnāzija, lai turpinātu darbu pie deju iestudēšanas, mācītos dziesmas, veidotu skatuves iekārtojumu un šūtu tērpus mūziklam „Vēl viena zvaigzne Eiropai”.

Polijā pavadītā  nedēļa bija neizsakāmi rosīga, tika paveikts ļoti daudz. Iestudēto deju un iedziedāto dziesmu video var noskatīties projekta eTwinning vietnē.

Šajā tikšanās reizē tika lemts arī par lomu sadalījumu mūziklā. Katras dalībvalsts pārstāvjiem būs jāatveido trīs lomas.

Īpaši vēlos uzsvērt, ka vizītes laikā mēs visi izbaudījām poļu skolotāju, ģimeņu, kas izmitināja mūsu skolēnus, kā arī pašu poļu jauniešu laipnību un viesmīlību, jutām, ka esam  gaidīti ciemiņi. Neapšaubāmi, ka šī bija viena no vislabāk organizētākajām un atraktīvākajām tikšanās reizēm, kuras laikā tika paveikts ļoti daudz projekta īstenošanai. Dalībnieki, darbojoties meistarklasēs, ir kļuvuši zinošāki, prasmīgāki, atvērtāki un emocionāli bagātāki.

 Nodarbības sākās deviņos no rīta un beidzās ap plkst. četriem pēcpusdienā, taču brīvajā laikā mums tika sagādāta iespēja iepazīties ar Varšavu laternu gaismā, ar skaisto Krakovu, kas apbūra mūs ar savu arhitektūru, senatnīgumu un interesanto vēsturi; pabijām Veličkas sāls raktuvēs. Neizpalika arī pārsteigums- brauciens krāšņās kamanās zem naksnīgajām debesīm ar lāpām un vēlāk ar desiņu, sautētu kāpostu baudīšanu pie ugunskura pasākuma izskaņā.

Šajā braucienā pirmo reizi piedalījās arī skolas direktore Anda Liškauska. Viņa saka: „Ja līdz šim es saņēmu atskaites un pārstāstus par iepriekšējiem braucieniem, tad šoreiz man bija iespēja redzēt, kā notiek darbs darbnīcās, kā skolotāji un skolēni sadarbojas, lai sasniegtu mērķi- iestudētu mūziklu. Interesanti bija tikties ar poļu ģimnāzijas direktoru, kurš ir arī mākslinieks. Viņš pastāstīja, ka daudzos kabinetos remontu ir finansējuši vecāki un to veikuši kopā ar skolēniem. To, ka skolai ir ļoti laba sadarbība ar vecākiem, liecina arī fakts, ka visus cienastus kafijas pauzēs skolēniem un skolotājiem bija sagādājuši vecāki.

Šajā tikšanās reizē vienojāmies turpināt sadarbību ar  Gļiņankas ģimnāzijas skolēniem un skolotājiem arī pēc projekta pabeigšanas.”

Domāju, ka mūsu jaunieši ir guvuši ļoti pozitīvu pieredzi, ir sajutuši padarīta darba gandarījumu un savās atmiņās saglabās neaizmirstamos mirkļus, kas pavadīti kopā ar draugiem no dažādām valstīm.

Lūk, ko daži no viņiem saka.

Dita Liepiņa:

„Kad ienācu skolā, pirmais, ko ievēroju, bija tas, ka no rīta satiekoties visi samīļo un sabučo viens otru. Skolēni Polijā ir daudz jaukāki, sirsnīgāki nekā mēs esam šeit, Latvijā. Mums vajadzētu no viņiem to mācīties. Šķiet, ka mēs, latviešu meitenes, esam paņēmušas daļu no šī jaukuma līdzi uz mājām. Bija patīkami vērot talantīgos vienaudžus. Gribējās arī pašām pēc iespējas labāk pilnveidot savas dziedāšanas un dejošanas prasmes. Pēc Polijā pavadītās nedēļas ir iegūti daudzi jauni draugi. Palikušas jaukas atmiņas par darbīgi un interesanti pavadīto laiku poļu ģimnāzijā.”

Anna Marija Knoka:

Man Polijā viss ļoti patika, bija interesanti un aizraujoši darboties dekorāciju veidošanas darbnīcā. Es iemācījos, kā arī uzzināju daudz ko jaunu, piemēram, to, ka uz skatuvi ir jālūkojas ne tikai no priekšpuses, bet arī no augšas.

Ļoti daudz runāju angliski, tas bija labs treniņš manu valodas prasmju uzlabošanai. Biju pārsteigta,  ka mūsu skola nav mazākā no visām skolām šajā projektā, bet gan poļu ģimnāzija, kurā mēs viesojāmies. Interesanti, ka šīs skolas audzēkņi telpās staigā zeķēs vai čībās.

Abas ekskursijas, kuras mums sarūpēja mājinieki, gan uz Krakovu, gan Varšavu bija ļoti interesantas, taču žēl , ka neredzējām Varšavu dienas gaismā, jo ekskursija notika vēlā pēcpusdienā un vakarā. Krakova ir patiesi brīnumaina pilsēta. Mēs visi tur „satikām” īstu pūķi, arī daudz uzzinājām par Polijas vēsturi.

Pārsteigums, ko mums bija sagatavojuši poļi bija ārkārtīgi oriģināls. Mūs vizināja kamanās ar zirgiem, un bija sajūta,  ka esi ziemas pasakā. Ģimene, pie kuras es dzīvoju, bija ļoti sirsnīga un atvērta, ar labu humora izjūtu.

Paldies par  iespēju piedalīties šajā projektā!

Lāsma Brahmane:

Comenius projekta nedēļa Polijā man spilgti paliks atmiņā ar jauniegūtiem draugiem no dažādām valstīm , pieredzi aktiermeistarībā, skaisto ekskursiju Krakovā un Veļičkas sāls raktuvēs. Protams, atcerēšos arī skaisto pārsteiguma braucienu ar kamanām un vēlāk jautro pikniku. Bija jauki dzīvot poļu ģimenē, kura mani ļoti labi uzņēma un aicina ciemos vasarā. Man bija iespēja pilnveidot savas angļu valodas zināšanas. Esmu ļoti priecīga, ka man tika dota iespēja piedalīties šādā projektā.

Projekta koordinatore: Aina Simonova

 

Comenius skolu partnerības projekta „Vēl viena zvaigzne Eiropai” aktivitātes un to īstenošana

logo_ESNo 3. līdz 9. novembrim Pilsrundāles vidusskolas Comenius skolu partnerības projekta „Vēl viena zvaigzne Eiropai” darba grupas 5 skolēni – Laura Bistrova, Dace Degole, Rudīte Matilde Rukse, Airita Švāģere, Dāvis Tarvāns un skolotājas Lilita Lauskiniece, Aina Simonova uzturējās Spānijas pilsētā El Ejido, kur dzīvo un Fuente Nuevas skolā mācās mūsu kopīgā projekta sadarbības partneri un draugi spāņi. Šī jau bija trešā visu piecu valstu projekta dalībnieku tikšanās klātienē, kuras laikā jaunieši un skolotāji īstenoja plānotās projekta aktivitātes, proti, tika rediģēti mūzikla dziesmu teksti, sacerēta mūzika dziesmām, kā arī tika strādāts ar teātra skatuves kustībām un horeogrāfijas improvizācijām.

Pēc Spānijas brauciena visās projektā iesaistītajās skolās ritēja ļoti intensīvs darbs, lai izpildītu plānotos uzdevumus. Ārkārtīgi īsā laikā, aptuveni divās nedēļās, skolotāju I.Saltās un V.Berezina vadībā D.Tarvāns, Z.Iesalniece, D.Liepiņa, K.Zīverte sagatavoja un iedziedāja 3 dziesmas mūzikla 2. cēlienam. Tas bija īsts pārbaudījums gan skolotājiem, gan skolēnien, jo mēģinājumi notika vēlās pēcpusdienās un vakaros, radās sarežģījumi ar dziesmu ieraksta īstenošanu, taču, pateicoties neatlaidībai un visu kopīgajām pūlēm, mērķis tika sasniegts.

No 3. līdz 6. decembrim Polijā darba vizītē uzturējās skolotāji L.Lauskiniece, I.Saltā un V.Berezins, lai piedalītos nākamās projekta dalībnieku sanāksmes, kas arī paredzēta Polijā februāra sākumā, sagatavošanas darbos. Tā būs jauniešu ceturtā tikšanās, kuras laikā notiks mūzikla mēģinājumi, darbs pie tērpiem un scenogrāfijas. Skolotāji izvērtēs iesniegtos videomateriālus ar mūzikla fragmentu iestudējumiem un izvēlēsies piemērotākos lomu izpildītājus.

Tātad, no 10. decembra līdz janvāra vidum projekta dalībniekiem, teātra studijai „Savējie”, būs jāpavada ļoti rosīgi, radoši darbojoties un iestudējot fragmentus no mūzikla „Vēl viena zvaigzne Eiropai”, kas tiks ierakstīti video. Videomateriālu ir plānots iesniegt līdz 15. janvārim, un, kā iepriekš minēts, tas tiks prezentēts darba sanāksmē Polijā izvērtēšanai un aktieru atlasei mūziklam.

Atgādināšu, ka daudzpusējais Comenius skolu partnerības projekts „Vēl viena zvaigzne Eiropai” aizsākās 2012. gada septembrī, un tā darbības noslēgums tiek plānots 2014. gada maijā Vācijā, Europaschule, kur 5 valstu – Vācijas, Polijas, Latvijas, Turcijas un Spānijas projektā iesaistīto skolu dalībnieki prezentēs savu kopdarbu – mūzikla „Vēl viena zvaigzne Eiropai” iestudējumu, kas tiks ierakstīts DVD formātā un būs pieejams ikvienam interesentam.

Projekta aktivitātes un informācija par veiktajiem uzdevumiem tiek regulāri ievietota eTwinning, kas veicina domu apmaiņu un sadarbību starp projektā iesaistītajiem dalībniekiem, kā arī ataino šīs partnerības sasniegumus un rezultātus.

Projekta koordinatore : A.Simonova

COMENIUS arī Pilsrundāles vidusskolā!

logo_ESPirms jaunā mācību gada sākuma tika saņemta iepriecinoša ziņa, ka ir apstiprināts mūsu skolas, Pilsrundāles vidusskolas 2012. gada 20. februārī Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) iesniegtais projekta pieteikums Eiropas Savienības Mūžizglītības programmā Comenius apakšprogrammā “Skolu daudzpusējas partnerības”. Projektu konkursā šajā apakšprogrammā piedalījās 267 projekti. Mūsu skola var lepoties, ka ir iekļuvusi to 68 Latvijas skolu sarakstā, kuru projekti tika atbalstīti. Kā teikts VIAA lēmumā, mūsu projekta iesniegums pilnībā atbilda tehniskās atbilstības un kvalitatīvas vērtēšanas kritērijiem un tā kvalitatīvais vērtējums bija 93,01 punkti no 100 iespējamajiem.

2012.gada 26.jūlijā starp VIAA un Pilsrundāles vidusskolu tika noslēgts līgums Nr. 2012-1-DE3-COM06-027579 5 par ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējas partnerības” projekta “One more star for Europe” (“Vēl viena zvaigzne Eiropai”) īstenošanu.

Projekta realizācijas laiks ir no 2012.gada 1. augusta līdz 2014. gada 31. jūlijam, tā finansējums ir EUR 21000,00. Jāatzīmē, ka projekta ietvaros paredzēta vismaz 24 starptautisko mobilitāšu īstenošana.

Projekts tika izstrādāts sadarbībā ar skolām:Bornheim Europaschule (Vācija) Gimnazjum z Oddzialami Dwujezycznymi im. Jana Pawla II (Polija) , Instituto de Educacion Secundaria Fuente Nueva (Spānija), Yildirim Beyazit Anadolu Lisesi (Turcija).

Minētās skolas būs mūsu sadarbības partneri vismaz nākamos divus gadus. Šī projekta koordinētājvalsts ir Vācija.

Projekta mērķi:

  • iesaistīties radošā procesā, sadarbojoties ar citu valstu partnerskolām mūzikla radīšanā;
  • padziļināt projekta dalībnieku izpratni par sižeta izstrādes principiem, izkopt savas prasmes aktiermeistarībā, dziedāšanā un dejošanā;
  • izprast kultūru atšķirības un mācīties būt tolerantiem;
  • mācīties uzņemties atbildību par projektā veicamajiem pienākumiem;
  • uzlabot angļu valodas zināšanas un novērtēt valodas komunikatīvo nozīmi.
  • mācīties prat izmantot IT saziņai un ideju apmaiņai projekta darbības laikā.

Aktīva piedalīšanās daudzveidīgās projekta aktivitātēs veicinās lielāku skolēnu interesi par citām valstīm un kultūrām, attīstīs skolēnos toleranci, sadarbības un plānošanas prasmes, pilnveidos svešvalodu zināšanas. Cerams, ka Comenius skolu daudzpusējā partnerība ne tikai paaugstinās skolēnu un skolotāju starptautisko kompetenci, bet pozitīvi ietekmēs arī skolas ikdienas dzīvi.

Skolā jau ir izstrādāts projekta nolikums, kā arī izveidota projekta darba grupa. Tajā darbojas skolotājas Lilita Lauskiniece, Aina Simonova, Aiga Vangale, Irēna Saltā un Anda Liškauska. Darba grupas koordinatore ir Aina Simonova. Taču projekta darbā tiks iesaistīti arī daudzi citi skolas skolotāji, arī skolēni.

Mums ir dota lieliska iespēja darboties un sadarboties, mācīties kopā un vienam no otra, iepazīt, izprast un pieņemt citādo, atšķirīgo un radoši apliecināt sevi. Tādēļ būsim aktīvi, atbildīgi un atsaucīgi, lai projekta īstenošanas process un tā sasniegtie rezultāti mums visiem būtu interesanti un noderīgi!

 

 

Pilsrundāles vidusskolai tiks iegādāts jauns sporta inventārs

Pilsrundāles vidusskolai iegādāts jauns sporta inventārs