Šodien vārda dienas svin: Ada, Adele, Antra

Priekšmetu skolotāji

Pedagoģiskais personāls Pilsrundāles vidusskolā un struktūrvienībās 2019./2020.m.g.

 • DAINA BERGMANE – krievu valoda
 • ILGVARS ŪDRIS – mājturība un tehnoloģijas zēniem, interešu izglītība
 • LIGITA BŪMEISTARE – ekonomika
 • LĪGA LIGITA FELDMANE – latviešu valoda un literatūra
 • ZANE IESALNIECE – vācu valoda
 • DITA VOROBJOVA – pirmsskolas izglītības skolotāja
 • AGRITA JERŠOVA – vēsture pamatskolā, sociālās zinības
 • AIJA KIVRIŅA – mājturība un tehnoloģijas meitenēm
 • ANDA LIŠKAUSKA –  latviešu valoda un literatūra
 • IVETA MARUŠĒNA – ķīmija vidusskolā
 • INETA PILVERTE – profesionālās ievirzes izglītības skolotāja
 • INITA PIČUGINA – sākumskolas skolotāja
 • INTA POČA – informātika
 • VITA ROZĒNA – bioloģija, dabaszinības, veselības mācība
 • DAIGA SAKA – latviešu valoda un literatūra
 • IRĒNA SALTĀ – mūzika
 • AINA SIMONOVA – angļu valoda
 • BAIBA STRAUTNIECE – sākumskolas skolotāja
 • MARINA TANONA – angļu valoda
 • ILGA VAIČŪNE – sākumskolas skolotāja, latviešu valoda un literatūra
 • AIGA VANGALE – interešu izglītība
 • ANNA VASIĻEVSKA – matemātika
 • ROMUALDS VASIĻEVSKIS – fizika, informātika
 • VILNIS ZARIŅŠ – sports
 • ANTRA ZELMENE – sākumskolas skolotāja
 • GUNTA NOVIKA  –  profesionālās ievirzes izglītības skolotāja
 • AIJA UŠEROVSKA – vizuālā māksla
 • AINA BĒĶE – pirmsskolas izglītības pedagogs
 • DANUTE KURUĻENKO – pirmsskolas izglītības pedagogs
 • MARIKA DROZDOVA-LEĢE – pirmsskolas izglītības pedagogs
 • MAIJA RIKMANE – sākumskolas skolotāja
 • AIGARS ČUDARS – profesionālās ievirzes izglītības skolotājs
 • ĪRA ROZENTĀLE –  profesionālās ievirzes skolotāja
 • VIJA CERUSA – latviešu valoda un literatūra
 • INESE LAVRINOVIČA – profesionālās ievirzes izglītības skolotāja
 • VLADIMIRS BEREZINS – profesionālās ievirzes izglītības skolotājs
 • ŽANNA MATULĒVIČA – matemātika pamatskolā
 • ALEKSANDRS ŠUTKA – sports
 • ELITA RŪTIŅA – vēsture vidusskolā, ģeogrāfija
 • LAUMA ĀRENTE – pirmsskolas izglītības pedagogs
 • MAIRITA ŠITKA – pirmsskolas izglītības pedagogs
 • INESE MEŽKAZE – profesionālās ievirzes izglītības skolotāja
 • AIJA VANAGA-PURIŅA – ķīmija pamatskolā
 • AGNESE BELRUSA – sākumskolas skolotāja