Šodien vārda dienas svin: Eduards, Edvards, Varis

Priekšmetu skolotāji

Pedagoģiskais personāls Pilsrundāles vidusskolā un struktūrvienībās 2023./2024.m.g.

PIRMSKOLA:
Novika Gunta struktūrvienības vadītāja Svitenes un Bērsteles skolā
PII pedagogi Bērsteles skolā
Āboliņa Liene 5 gadīgo grupa
Ārente Lauma 1,5 – 3 gadīgo grupa
Brikere Dita 6 gadīgo grupa
Vorobjova Dita – 3 4 gadīgo grupa
Drozdova Marika
PII pedagogi Svitenes skolā
Čerļenoka Antra 3 gadīgo grupa
Šitka Mairita 5-6 gadīgo grupa
PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PEDAGOGI
Ligija Kampuse vizuāli plastiskā māksla
Īra Rozentāle vizuāli plastiskā māksla
Svetlana Rājeva vizuāli plastiskā māksla
Pilverte Ineta  klavierspēle
Čudars Aigars  saksofons
Ainārs Pilverts  kora klase  –  dziedāšana
Voitišķis Aigars  ģitāras spēle
SĀKUMSKOLAS PEDAGOGI
Belrusa Agnese 1. klase
Pičugina Inita 2. klase
Strautniece Baiba 3.a klase
Vaičūne Ilga 3.b klase
Zelmene Antra 4. klase
PAMATIZGLĪTĪBAS UN VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGI
Bergmane Daina krievu valoda
Černaja Dagnija matemātika
Feldmane Līga latviešu valoda un literatūra
Gausiņa Ilze ekonomika un sociālās zinātnes
Iesalniece Zane vācu valoda, pedagoga palīgs
Jeršova Agrita vēsture un sociālās zinības
Kivriņa Aija dizains un tehnoloģijas
Krastiņa Dace latviešu valoda un literatūra
Marušēna Iveta ķīmija
Matulēviča Žanna matemātika
Pētersons Indulis datorika
Pilverte Ineta mūzika
Poča Inta datorika
Rozēna Vita dabas zinības, bioloģija, ķīmija
Rūtiņa Elita vēsture, ģeogrāfija, politika un tiesības
Saka Daiga latviešu valoda un literatūra, teātra māksla
Strautiņa Linda latviešu valoda un literatūra
Stīrija Linda dizains un tehnoloģijas
Balode Ilze angļu valoda
Šutka Aleksandrs sports un veselība
Tanona Marina angļu valoda
Ušerovska Aija vizuālā māksla, kultūras pamati
Voitišķis Aigars fizika, inženierzinības
Zariņš Vilnis sports un veselība