Šodien vārda dienas svin: Ginters, Guntra, Marianna

Priekšmetu skolotāji

Pedagoģiskais personāls Pilsrundāles vidusskolā un struktūrvienībās 2017./2018.m.g.

 • DAINA BERGMANE – krievu valoda
 • ILGVARS ŪDRIS – mājturība un tehnoloģijas zēniem, interšu izglītība
 • SANITA COLLENKOPFA – ekonomika
 • LĪGA LIGITA FELDMANE – latviešu valoda un literatūra
 • ZANE IESALNIECE – vācu valoda
 • DACE JANJONE – ģeogrāfija 9.-11.kl, logopēdija
 • AGRITA JERŠOVA – vēsture pamatskolā sociālās zinības
 • AIJA KIVRIŅA – mājturība un tehnoloģijas meitenēm
 • LILITA LAUSKINIECE – kulturoloģija
 • ANDA LIŠKAUSKA –  latviešu valoda un literatūra
 • IVETA MARUŠĒNA – ķīmija vidusskolā
 • SILVIJA PAVLOVA – sākumskolas skolotāja
 • INITA PIČUGINA – sākumskolas skolotāja
 • INTA POČA – informātika
 • VITA ROZĒNA – bioloģija, dabaszinības, veselības mācība, ķīmija pamatskolā
 • DAIGA SAKA – latviešu valoda un literatūra
 • IRĒNA SALTĀ – mūzika
 • AINA SIMONOVA – angļu valoda
 • BAIBA STRAUTNIECE – sākumskolas skolotāja, sociālās zinības
 • MARINA TANONA – angļu valoda
 • ILGA VAIČŪNE – latviešu valoda un literatūra, sākumskolas skolotāja
 • AIGA VANGALE – interešu izglītība
 • ANNA VASIĻEVSKA – matemātika
 • ROMUALDS VASIĻEVSKIS – fizika, informātika
 • VILNIS ZARIŅŠ – sports
 • ANTRA ZELMENE – sākumskolas skolotāja, sociālās zinības
 • GUNTA NOVIKA  –  interešu izglītība, profesionālās ievirzes skolotāja mākslas skolā
 • INTA ZELMENE – matemātika 6.kl.
 • AIJA UŠEROVSKA – vizuālā māksla
 • AINA BĒĶE – pirmsskolas izglītības skolotāja
 • DANUTE KURUĻENKO – pirmsskolas skolotāja
 • JEĻENA JONASE – pirmsskolas skolotāja
 • MAIJA RIKMANE – sākumskolas skolotāja
 • RUDĪTE GUSTIŅA – interešu izglītība
 • ĪRA ROZENTĀLE –  profesionālās ievirzes skolotāja mākslas skolā
 • RUDĪTE GUSTIŅA – interešu izglītība
 • INESE LAVRINOVIČA – solfedžo, klavierspēle mūzikas skolā
 • VLADIMIRS BEREZINS – ģitāras spēles skolotājs mūzikas skolā
 • SOLVEIGA SELGA – klavierspēle mūzikas skolā
 • ŽANNA MATULĒVIČA – matemātika pamatskolā
 • SIGNE SŪNAIKA – psiholoģija
 • EVITA LISENKO – pirmsskolas skolotāja
 • BAIBA ŽŪRIŅA – ģeogrāfija 7-8.kl.
 • ELITA RŪTIŅA – vēsture vidusskolā, politika un tiesības
 • LAUMA ĀRENTE – pirmsskolas izglītības skolotāja
 • DMITRIJS ŠČEGOĻEVS – profesionālās ievirzes skolotājs mākslas skolā
 • DITA SASONKINA – pirmsskolas izglītības skolotāja