Šodien vārda dienas svin: Andžejs, Andžs, Edīte, Esmeralda

Priekšmetu skolotāji

Pedagoģiskais personāls Pilsrundāles vidusskolā un struktūrvienībās 2021./2022.m.g.

PIRMSKOLA:
Novika Gunta  struktūrvienības vadītāja Svitenes un Bērsteles skolā
PII pedagogi Bērsteles skolā
Āboliņa Liene 5 gadīgo grupa
Ārente Lauma 1,5 – 3 gadīgo grupa
Brikere Dita 6 gadīgo grupa
Vorobjova Dita – 3 4 gadīgo grupa
Drozdova Marika
PII pedagogi Svitenes skolā
Čerļenoka Antra 3 gadīgo grupa
Šitka Mairita 5-6 gadīgo grupa
 

 

PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PEDAGOGI
Beķere Elvīra  vizuāli plastiskā māksla
Mežkaze Inese  vizuāli plastiskā māksla
Rājeva Svetlana vizuāli plastiskā māksla
Pilverte Ineta  klavierspēle
Čudars Aigars  saksofons
Veršinska Jolanta  kora klase  –  dziedāšana
Voitišķis Aigars  ģitāras spēle
 

 

SĀKUMSKOLAS PEDAGOGI
Belrusa Agnese  3.b klase
Pičugina Inita  4.klase
Rikmane Maija – 3.a klase
Strautniece Baiba  1.a klase
Vaičūne Ilga  1.b klase
Zelmene Antra  2.klase
 

 

PAMATIZGLĪTĪBAS UN VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGI
Bergmane Daina  krievu valoda
Černaja Dagnija  matemātika
Feldmane Līga  latviešu valoda un literatūra
Gausiņa Ilze  ekonomika un sociālās zinātnes
Iesalniece Zane  vācu valoda, pedagoga palīgs
Jeršova Agrita  vesture un sociālās zinības
Kivriņa Aija  mājturība un tehnoloģijas; dizains un tehnoloģijas
Marušēna Iveta  ķīmija
Matulēviča Žanna  matemātika
Pētersons Indulis  datorika
Poča Inta  datorika
Rozēna Vita  dabaszinības, bioloģija, ķīmija
Rūtiņa Elita  vesture, ģeogrāfija, politika un tiesības
Saka Daiga  latviešu valoda un literatūra, teātra māksla
Saltā Irēna  mūzika
Stīrija Linda  mājturība un tehnoloģijas; dizains un tehnoloģijas
Štālmane Ilze  angļu valoda
Šutka Aleksandrs sports un veselība
Tanona Marina  angļu valoda
Ušerovska Aija  vizuālā māksla, kultūras pamati
Veihmanis Uldis  latviešu valoda un literatūra
Voitišķis Aigars  fizika, inženierzinības
Zariņš Vilnis  sports un veselība
Zvirgzda Māra  pedagoga palīgs
Zvirgzda Māra pedagoga palīgs