Šodien vārda dienas svin: Anšlavs, Junora

Simbolika

Himna

Vārdi – J.Rainis – poēma „ Daugava”
Mūzikas autors – nezināms

himna

 

 

Karogs

Karogs

 

Kārtība, kādā tiek lietots Pilsrundāles vidusskolas karogs

Rundāles pagastā Rundāles novadā

2012. gada  28.augustā

Izdota saskaņā ar skolas nolikuma 67. punktu

1. Karoga apraksts: karogs ir divās krāsās – no vienas puses zils, no otras dzeltens. Uz zilā fona dzeltenbrūna lauva, kuras ķepa atrodas uz atvērtas grāmatas, kurā ierakstīts skolas dibināšanas gads (1919.). Virs lauvas uzraksts „RUNDĀLES PAGASTS”. Zem lauvas uzraksts „PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLA”
2. Karogs tiek lietots:
2.1   1.septembrī;
2.2   12.klases žetonu vakarā;
2.3   9.,12. klases izlaidumā;
2.4   skolas jubilejā;
2.5    skolai nozīmīgos pasākumos (pēdējais zvans, apbalvošanas u.c. );
2.6       izņēmuma gadījumā (Žetonu vakars ) pieļaujama karoga kolektīva ienešana.
3. Karogu nes 12.klases skolēni, kuri tiek ievēlēti klases sapulcē. Karogu nes karognesēja un divas asistentes. Pieļaujams maiņas variants.
4. Prasības karognesējam un asistentiem:
4.1       labs mācību darba novērtējums;
4.2       laba uzvedība.
5. Klases kolektīvs apspriež un izvirza savus kandidātus Skolēnu domei, kura tos apspriež, notiek pārrunas ar kandidātiem un tiek izskaidroti uzdevumi, pēc tam priekšlikums tiek iesniegts skolas pedagogu padomei apstiprināšanai.
6. Prasības karognesējam:
Jaunietim uzvalks, gaišs krekls, kaklasaite, tumšas kurpes, pieskaņotas krāsas zeķes.
7. Prasības karognesēja asistentiem:
Jaunietēm tumši svārki, saskaņotas krāsas blūzes, miesas krāsas zeķes, slēgtas tumšas kurpes, minimāla kosmētika, Var būt saskaņoti kostīmi.
8. Karoga maiņa notiek pēdējā zvanā.
9. Karoga nodošanas rituāls:
9.1 karogu saņemot, jaunais karognesējs atrodas stāvoklī uz viena ceļa, ar roku pietuvina pie lūpām karoga stūri, pieceļas un turpinās nodošanas rituāls.
10. Karogs ikdienā tiek glabāts direktora kabinetā.
Direktore                                                                A. Liškauska

Žetons

zetoni

Pilsrundāles vidusskolas žetonu pasniegšanas tradīcija sākās 1982. gadā, kad PV absolvēja pirmā vidusskolas klase.

Pirmais žetons bija uz balta fona zils zieds un beigšanas gada skaitlis, tas saglabājās no 1982.gada līdz 1991. gadam.

Otrais PV žetons saistās ar atmodas laiku Latvijā. 1992. gada žetons kardināli mainījās atbilstoši jaunajam laikam. Rombveidīgs nacionālās krāsās, iezīmējot Pilsrundāles vidusskolas ģeogrāfiskā un vēsturiskā stāvokļa īpatnību, ka kaimiņos atrodas Rundāles pils, kurā līdz 1979. gadam atradās skola, žetonā parādās simbols – Lauva.

Trešais žetons tika izveidots 1999.gadā, uzskatot, ka rombi ir morāli novecojuši un radītu vēlmi patiesi lepoties ar savas skolas simboliku mūsdienīgās izpausmēs. Jaunais žetons tika izveidots gredzena veidā, par galveno vienojošo tika pieņemts, ka uz gredzena virsmas tiek iegravēti Pilsrundāles vidusskolas sākumburti (PV) un absolvēšanas gada skaitlis. Pie skolas karoga tika nolemts piespraust rombveida nozīmi ar uzrakstu PV un absolvēšanas gada skaitli, kas ir identiski absolventu gravējumiem gredzenā.

Ar 2013. gadu skola absolventiem dāvā žetonu, kurš atkal ir romba formā .