Šodien vārda dienas svin: Egija, Egmonts, Egons, Henrihs, Henriks

Kontakti

Pilsrundāles vidusskola
Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts,
Bauskas novads,
LV – 3921 Tel. 63962223
e-pasts: pilsrundale.vidusskola@bauskasnovads.lv
E-adrese – sazinies ar skolu ērtāk un drošāk:

Svitenes skolas kontakti
Pagastmāja, Svitene,
Svitenes pagasts,
Bauskas novads, LV-3917
tel. 29455763

Bērsteles skolas kontakti
Parka ielā 7, Bērstele,
Viesturu pagasts, Bauskas novads, LV-3927
tel. 28355728


Direktore:  Daiga Saka
Tel. 26713590
e-pasts: daiga.saka@bauskasnovads.lv
Direktora vietniece izglītības jomā:
Direktora vietniece audzināšanas darbā:  Aiga Vangale
Tel. 26001208
e-pasts: aiga.vangale@bauskasnovads.lv
Direktora vietnieks saimnieciski administratīvajā darbā:

REKVIZĪTI:
Nodokļu maksātājs:  Bauskas novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90009116223
Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV – 3901
Norēķinu konts: LV50TREL9802589008000
​Valsts kase, TRELLV22