Šodien vārda dienas svin: Klaudijs, Sabīne, Sarma

Kontakti

 

Pilsrundāles vidusskola
Pilsrundāle, Rundāles pagasts,
Bauskas novads,
LV – 3921 Tel. 63962223
e-pasts: pilsrundale.vidusskola@bauskasnovads.lv
E-adrese – sazinies ar skolu ērtāk un drošāk:

Svitenes skolas kontakti
Svitene, Svitenes pagasts,
Bauskas novads, LV-3917
tel. 29455763

Bērsteles skolas kontakti
Parka ielā 7, Bērstele,
Viesturu pagasts, Bauskas novads, LV-3927
tel. 28355728


 

Direktore:  Daiga Saka
Tel. 26713590
e-pasts: daiga.saka@bauskasnovads.lv
Direktora vietniece izglītības jomā:  Inese Stūre
Tel. 26677606
inese.sture@bauskasnovads.lv
Direktora vietniece audzināšanas darbā:  Aiga Vangale
Tel. 26001208
e-pasts: aiga.vangale@bauskasnovads.lv
Direktora vietnieks saimnieciski administratīvajā darbā:  Ivars Mežezers
Tel. 29459140
e-pasts: ivars.mezezers@bauskasnovads.lv

 


REKVIZĪTI:
Nodokļu maksātājs:  Bauskas novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90009116223
Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV – 3901
Norēķinu konts: LV50TREL9802589008000
​Valsts kase, TRELLV22