Šodien vārda dienas svin: Anšlavs, Junora

Mūzikas skola

2023./2024.m.g. Mūzikas nodaļā

Pārcelšanas un noslēguma eksāmenu grafiksSasniegumi Mūzikas nodaļā 2023./24. mācību gadā

Skola. Skolotājs. Skolēns. Vēsturiskā pieredze mūsdienu pedagoģiskajā procesā

14. martā Rundāles multifunkcionālajā centrā tika organizēta Bauskas novada skolotāju zinātniski praktiskā konference “Skola. Skolotājs. Skolēns. Vēsturiskā pieredze mūsdienu pedagoģiskajā procesā”

Kā muzikāls sveiciens visiem dalībniekiem izskanēja Mūzikas nodaļas audzēkņu priekšnesumi. Saksofoniste Marta Vanesa Blūdža, jaunais pianists Gatis Vilks un kora klases ansamblis – Odrija, Keita, Karlīna, Annemarija, Juta, Šeila un Emīlija atskaņoja gan nopietnu gan nedaudz jautrāku mūziku. Paldies ped. Aigaram Čudaram, ped. Aināram Pilvertam un ped. Inetai Pilvertei, kas bija arī Martas koncertmeistare!

 

 


Ziemassvētku koncerts “Mēs svinam svētkus!”

2023.gada 20.decembrī ar skaistu koncertu mūs iepriecināja Mūzikas un mākslas skolas Mūzikas nodaļas audzēkņi un pedagogi.

Lai uz svētkiem nokļūtu,  Gatis sagatavojis skaņdarbu “Jaunais ritenis”. Kora klases meitenes Odrija, Keita, Annemarija, Karlīna, Juta, Paula, Šeila un Emīlija skolotāja Aināra Pilverta vadībā muzikāli izstāstīja, kā Pičus gatavojas svētkiem. Viņu priekšnesumā dzirdējām arī “Dzeņa Toma dziesmu “ un “Eža dziesmu”. Meitenes padomājušas par vizuālo noformējumu, kas radīja klausītājiem jaukas emocijas.

  

Kura gan svētku balle var iztikt bez Pelnrušķites? Sofija ar savu ģitāras spēli “uzbūra”mums Plnrušķīti.

 

Jaunie ģitāisti – Alekss, Ralfs un Kristiāns, kuri tikai pirmo gadu apgūst šī instrumenta spēli, rādīja 4 mēnešos apgūto. Dzirdējām gan tradicionālo “Zvaniņš skan” gan Popūriju un arī Etīdi.

Rihards pirmos soļus sper saksofona spēlē. Skolotāja Aigara Čudara vadībā viņš apguvis “Allegreto”.

Iļja un Ervīns radīja ziemasvētku kluso noskaņu, atskaņojot “Andantino” un “Klusa nakts”.

4. klavierspēles klases audzēkne Marta kopā ar skolotāju Inetu Pilverti aicināja mūs ieklausīties J.S. Baha skaņdarba “Prelūdija” liegajās skaņās.

Artūrs muzicēja kopā ar savu ģitārspēles skolotāju Aigaru Vitišķi. Dueta izpildījumā dzirdējām tradicionālo ziemassvētku dziesmu “Klusa nakts, svēta nakts”.

Agris atskaņoja “Ariettu”, kas tulkojmā nozīmē – maza ārija ar dziesmas raksturu.

20. dembra diena nebija pārāk gaiša un saulaina. Marta Vanesa  ar savu spēli ( saksofons) atgādināja , kāda sajūtas ir “Miglainā dienā” . Martai Vanesai  2024. gada sākumā jāpārstāv mūsu skola Valsts konkursā pūšaminstrumentu spēlē. Turēsim īķšķus!

Lai mūsu svētki būtu arī dejiski, Gatis un Emīls atskaņoja “Vācu deju”.

Koncerta noslēgumā, svētku svinēšanas izskaņā ,  pedagogi Ineta, Ainārs, Aigars un Aigars bija sagatavojuši jautru priekšnesumu, kur izskanēja gan latviešu gan ārzemju populāras ziemassvētku dziesmas. “Zvaniņš ska” aizrāva līdzi visus klausītājus kopīgā dziesmā. Pedagogi katrs pārstāvēja savu instrumentu – Ineta – klavieres, Aigars Č. – saksofonu, Aigars V. – ģitāru un Ainārs dziedāšanu.

Paldies skolas direktorei Daigai Sakai par jaukiem vārdiem, atbalstu! Paldies bērniem, kuri saņēma arī Pateicību par dalību koncertā un, protams, viņu vecākiem!

MMS struktūrvienības vadītāja – Ineta Pilverte


Koncerts Jaunsaules bibliotēkas 100gadu jubilejā.

Koncertā kopā ar Pilsrundāles MMS ģitārspēles pasniedzēju A. Voitišķi uzstājās mūzikas skolas 3.klases audzēkne Nikija Aija Blūdža, kura izpildīja 2 skaņdarbus – M.Džuliani Vētras etīdi un ziemassvētku tradicionālo dziesmu “Kas ir šis bērns”.

Klausītāji ļoti atzinīgi novērtēja uzstāšanos un laikrakstā Bauskas dzīve tiks ievietots neliels raksts ar fotogrāfijām par šo uzstāšanos. Nikija godam pārstāvēja mūsu Pilsrundāles mūzikas skolu!

 

/12.12.2023/


Sasniegumi Mūzikas nodaļā 2022./23. mācību gadā

 

KONCERTTŪRE MAIJĀ! 

KONCERTS Māmiņām

11. maija vakarā Mūzikas nodaļas vecāki pulcējās uz vecāku sapulci. Pēc sapulces bērni veltīja skaistus priekšnesumus savām māmiņām, protams, arī tētiem, vecmāmiņām. Koncerts izskanēja ģimeniskā gaisotnē – varam uzskatīt, ka mūzikas nodaļa ir kā viena muzikāla ģimene ar daudz un dažādiem bērniem. Koncertā  skanēja latviešu tautas dziesmu apdares, latviešu komponistu skaņdarbi, muzicēja gan vokālisti gan pianisti, gan saksofonisti un ģitāristi. Noteikti ikvienam vecākam ir prieks redzēt uzstājamies savu mīlulīti! Interesanti arī dzirdēt citu bērnu spēli – vienam skaņdarbiņš garāks, citam vieglāks, citam tehniski sarežģītāks, citam muzikāli interesantāks. Mūzikas skolā ir ļoti laba iespēja pielāgot, izvēlēties programmu atbilstoši bērna spējām, protams, atbilstoši katras klases programmas prasībām. Pēc koncerta mājās visi devās ar gandarījumu – bērni par savu uzstāšanos, vecāki – par iespēju klausīties, skolotāji – par sava darba rezultātiem.

Atvērto durvju dienas KONCERTS 

Katru gadu pavasarī Mūzikas un mākslas nodaļa organizē “Atvērto durvju dienas”. Šogad, 15. maijā  šis pasākums bija veidots kā KONCERTS. Koncerts skolas zālē, koncerts 1.-4. klašu skolēniem. Koncertā uzstājās klavierspēles klases audzēkņi, saksofona spēles  un ģitārspēles klases audzēkņi, kā arī dzirdējām kora klases trio un solo dziedājumu. 1. klases audzēkņiem šis gan  nebija pirmais koncerts tik lielai publikai, jo jau Ziemassvētkos 1. klases bērni demonstrēja savu spēli. Lai gan spēlēt saviem klases biedriem noteikti ir citādāka sajūta. Klases biedri jau zin, kuram kurā dienā jāiet, pie kāda skolotāja jāiet, bet šoreiz viņiem bija iespēja dzirdēt, ko tad Valters, Marta, Gatis, Evelīna, Emīls no 2a klases māk nospēlēt, ko Juta no 2b ir iemācījusies, kādu priekšnesumu  Paula, Šeila, Emīls no 3.klases demonstrēs, ko mācās Emīlija, Vladimirs, Linda, Ervīns, Iļja  Mūzikas skolā, kā skan  Edvarda un Sofijas no 4b klases instruments skolas zālē? Vēl Mūzikas skolā mācās Marta, Endija, Agris  no 5.klases, Nikija un Artūrs no 7.klases.  

Kristiānam, Guntim no 4b, Karlīnai no 5.klases un Poļinai no 8. klases šogad jāabsolvē Mūzikas skola. Vēl tikai pavisam nedaudz un apliecība par skolas beigšanu saņemta! 

Koncerta apmeklētājiem  tika izsniegtas “ieejas biļetes”, kurās koncerta klausītāji uzzināja par konsultācijām un iestājeksāmenu Mūzikas skolā.

Gaidām topošos mūziķus!

KONCERTS PII “Mārpuķīte”

18. maijā mūsu 3. koncerts – izbraukuma koncerts PII “Mārpuķīte”. 8 jaunie mūziķi pārstāvēja visus instrumentus, balsi ieskaitot, ko var apgūt Mūzikas skolā. Īpašs šis koncerts bija Jutai un Gatim, kuri nesen vēl paši apmeklēja šo bērnudārzu. Cik Juta un Gatis bija priecīgi satikt savas “audzītes”! Savukārt “audzītes” ar interesi varēja klausīties savus bijušos audzēkņus. Jāuzteic bērnudārza audzēkņi par uzmanīgu klausīšanos, skaļiem aplausiem! Bērni aktīvi iesaistījās sarunā par instrumentiem, prieks, ka viņi zināja instrumentu nosaukumus! Koncerta izskaņā jaunie mākslinieki saņēma pavasarīgus ziedus, bērnu smaidus un pieaugušo pateicību. Paldies Kristīnei Kudrjavcevai – muzikālajai audzinātājai par uzaicinājumu! Nākamgad noteikti dosimies uz PII “Mārpuķīte” un , iespējams, kāds šī gada bērnudārza absolvents būs jau  mūsu pulkā.

   

  

Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienības “Mūzikas un mākslas skola”

 Mūzikas nodaļas vadītāja Ineta Pilverte

 


Svētbrīdis Mežotnes baznīcā

Svētbrīdi vadīja Latvijas ev.lut.baznīcas Liepājas diecēzes bīskaps emeritus Pāvils Brūvers un Mežotnes ev.lut. draudzes mācītājs Rolands Radziņš. Pēc abu mācītāju uzrunām muzikāls priekšnesums izskanēja saksofonista Gunta Putāna un koncertmeistares Inetas Pilvertes izpildījumā.Guntim un Nikijai uzstāšanās baznīcā bija kā jauna pieredze tieši akustiskajā ziņā.

Paldies Zaigai Lazdiņai – draudzes ērģelniecei par doto iespēju audzēkņiem uzstāties!  

Paldies pedagogiem – Aigaram Voitišķim un Aigaram Čudaram par audzēkņu sagatavošanu! 

Liels paldies bērnu vecākiem par atbalstu un līdzi jušanu!

                               Ineta Pilverte – Mūzikas nodaļas vadītāja


“Mēs tikāmies martā…”

Ar šiem Alfrēda Krūkļa vārdiem 2023. gada 14. martā Rundāles pilī sākām sadraudzības koncertu ar Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās pamatskolas audzēkņiem.

Domāju, ka ikvienam mūziķim ir sapnis spēlēt Rundāles pils Baltajā zālē! Šodien sapnis piepildījās mūsu draugiem – jā, tā mēs varam saukt kolēģus no Garkalnes skolas. Draudzība aizsākās pirms 11 gadiem, kad Rundālē veidoja savu mūzikas skolu. Tika braukts uz Garkalni pieredzes apmaiņā. Mūzikas un mākslas skola tika izveidota, bet draudzības saites nedaudz pārtrūka…Pērnā gada nogalē satikāmies Garkalnes Mūzikas un mākslas skolas brīnišķīgā Ziemassvētku koncertā un praktiski jau tad zinājām, ka nākošā tikšanās būs Pilsrundālē.

Garkalnieši koncertā rādīja savus kameransambļus, trio, duetus un, protams, instrumentu solo priekšnesumus. Prieks bija par Ances B., Akvelīnas un Ģertrūdes trio, kas atskaņoja Dmitrija Šostakoviča “Gavoti”! Monika, Paula un Adrija ļāva mums iejusties Robina Šnaidera “Melanholiskā valša” liegajās mūzikas skaņās. Kopā ar skolotāju Elzu Bleikšu Ance L. un Sofija atskaņoja populāro Roberta Millera “Mēnesgaismas serenādi”, flautu trio maigais skanējums burtiski uzbūra “mēnesgaismu” Rundāles pilī. Mišela ar skaņdarbu “Krītošās zvaigznes” ļāva mums iztēloties, cik dažādas ir zvaigznes un cik dažādi viņas krīt. Ļoti atbildīgs koncerts bija Intaram, jo pašam pirmo reizi patstāvīgi bija “jāsaliek”  marimba. Uztraukums liels, bet palīgi daudz, iesaistījās arī Rundāles puiši un viss kārtībā – marimba salikta kā nākas! Skan Jāņa Ivanova “Mazurka”.  I daļas noslēgumā uzstājās saksofoniste Ģertrūde, kura iepriekš trio bija kā koncertmeistare.

Koncerta II daļā muzicēja Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienības “Mūzikas un mākslas skola” audzēkņi. Dažiem audzēkņiem koncertu pieredze šī mācību gada laikā ir diezgan liela, bet Sofijai un Artūram, kuri ģitāru spēlēja kopā ar savu skolotāju Aigaru Voitišķi un koncertmeistari Martu – šāda uzstāšanās un šādā sastāvā bija pirmo reizi. Arī Edvards un Emīlija Rundāles pilī uzstājās pirmo reizi. Vladimirs, Guntis un Marta Baltās zāles klavieres ieskandinājuši jau 2022. gada nogalē, “Pasaku projektā”. Pēc koncerta top vēsturiskas bildes Baltajā zālē pie baltajām klavierēm – bildējas gan bērni gan skolotāji!

       

Dienas turpinājums Pilsrundāles vidusskolā, kur mūziķus sagaida gardas pusdienas, ekskursija pa skolu un vēl viens muzikāli – dejisks priekšnesums. Uzstājas Pilsrundāles vidusskolas tautisko deju kolektīvs “Madaras”, kuri jau pirms 3 nedēļām sagaidīja ciemos Garkalnes skolas dejotājus. 

Pēc sadraudzības koncerta –  bērniem Radošās darbnīcas. Viņi veidoja savu sajūtu glezniņas no krāsaina papīra, apgūstot aizraujošo “skrapbukinga” tehniku. Nobeigumā tika izveidota ekspresizstāde skolas zālē.

   

Kamēr bērni darbojas , pedagogiem rit sarunas par turpmāko sadarbību, par gaidāmajiem festivāliem, konkursiem, plenēriem. Ir lietas, ko varam viens no otra pamācīties e-klases lietošanā, protokolu rakstīšanā, IT lietošanā un dalīties pieredzē citos jautājumos.

Šķiroties no draugiem, dāvanā saņemam brīnišķīgu Ilzes Rižes bērnu dziesmu grāmatu+CD – “Gadalaiku stāsti”. Paldies!

Paldies Garkalnes skolotājiem Ingai Burmeisterei, Ingūnai Lielbārdei, Lindai Auzānei, Elzai Bleikšai, Mārtiņam Kokaram, Rūdolfam Missa par audzēkņu sagatavošanu koncertam! Liels paldies Garkalnes skolas direktora vietniecei Mākslu jomā  Ingai Pelcmanei par veiksmīgu sadarbību šī koncerta organizēšanā!

Paldies mūsu solas skolotājiem Aigaram Čudaram, Aigaram Voitišķim un Jolantai Veršinskai par audzēkņu sagatavošanu koncertam!

Paldies mākslas nodaļas skolotājām Inesei Mežkazei un Svetlanai Rājevai par izdomu, radošumu!

Paldies Pilsrundāles vidusskolas direktorei Daigai Sakai un direktores vietniecei audzināšanas darbā Aigai Vangalei. 

Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienības “Mūzikas un mākslas skola”
 Mūzikas nodaļas vadītāja Ineta Pilverte

/16.03.2023./


VII jauno pianistu festivāls “Debija 2023”
Juglas Mūzikas skolā gada 8. martā

Mūsu skolas 1. klavieru klases audzēknim Gatim Vilkam šī tiešām bija 1. debija – uzstāties  lielā Rīgas mūzikas skolā – Juglas mūzikas skolā,  uzstāties starp citu mūzikas skolu 1. klašu audzēkņiem. 53 jaunie mūziķi pārstāvēja gan pierīgas gan Rīgas skolas, gan skolas no Kurzemes, Vidzemes, protams, arī Zemgales. Intereses pēc saskaitīju – festivālā piedalījās 13 zēni un 40 meitenes! Šogad festivālā bija jāatskaņo Ilzes Arnes skaņdarbs un brīvas izvēles skaņdarbs. Komponiste Ilze Arne klausījās, kā skan viņas skaņdarbi dažādās interpretācijās. Gatis atskaņoja Ilzes Arnes skaņdarbu “Neveicās” un latviešu tautas dziesmu Līgas Kļavas apdarē “Velc, pelīte, saldu miegu”. Paldies Gata omei Sarmītei, kas atbalstīja savu mazdēlu tik atbildīgā pasākumā! Paldies pasākuma organizatoriem par precīzu norisi un jauko atmosfēru! 

  1. marta vakars gan bija ļoti garš, jo mājupceļš sakrita ar lielo transporta sastrēgumu uz ceļa Iecava-Bauska…Ceļa posmu Iecava-Bauska “pieveicām” nepilnās 2 stundās. Laikam situācija sakrita ar skaņdarba nosaukumu, ko Gatis atsakņoja pirmo – “Neveicās…”? Šeit jāpieliek mazs smaidiņš.

Paldies skolas administrācijai par doto iespēju mums nokļūt festivālā!

Mūzikas nodaļas vadītāja un Gata klavierspēles skolotāja – Ineta Pilverte

/15.03.2023./


Bērnu, vecāku un interesentu pilnā zālē Rundālē 17. februāra vakarā tika atklāta izstāde “Kronis
Viņai un Viņam”. Izstādē ir aplūkojami Mākslas nodaļas un Bauskas Bērnu un jauniešu centra audzēkņu
veidotie košie un krāsainie kroņi. Tie tapuši, iedvesmojoties no mākslinieces Brigitas Strodas darbiem
skolotāju Indras Liepas un Svetlanas Rājevas vadībā.
Izstādes atklāšana noritēja karaliskās noskaņās. Uzstājās talantīgie Mūzikas nodaļas audzēkņi no
klavieru, saksofona, ģitāras un kora klases.
Paula Sapule klausītājus iepriecināja ar solo dziedājumu –V.Veidele “Sniegpārsliņu valsītis”,
Paulas skolotāja – Jolanta Veršinska. Nikija Aija Blūdža atskaņoja V.Grīva skaņdarbu –
“Pelnrušķīte”,Nikijas skolotājs – Aigars Voitišķis. Saksofona nodaļu pārstāvēja Edvards Kaulenis un Guntis
Putāns – viņu skolotājs Aigars Čudars. Guntis atskaņoja V.A. Mocarta “Menuetu”, bet Edvards – K.
Nortona skaņdarbu “Misty Day”. Klavieru klasi pārstāvēja – Marta Januško, Emīls Dundulis un Vladimirs
Ļevčenko. Viņu skolotāja – Ineta Pilverte. Pasākuma noskaņā labi iekļāvās Emīla atskaņotais M. Ārona
skaņdarbs – “Dziedošais strauts”, Martas priekšnesums – V.A.Mocarts “Menuets” un Vladimira
atskaņotais I. Krīgera “Menuets” atsauca atmiņā Pasaku projektu 2022.gada nogalē. Mūzikas skolas
audzēkņiem bija atkalsatikšanās ar Pasaku meistaru Raiti Zapacki. Prieks, ka savus bērnus ļoti atbalsta
vecāki, kuriem šādās uzstāšanās reizēs ir iespēja paklausīties sava lolojuma sniegumu nedaudz citā
gaisotnē!
Paldies Lilitai Lauskiniecei un Inesei Mežkazei par radošo sadarbību!
Paldies skolas direktorei Daigai Sakai par atbalstu!
https://bauskasdzive.lv/foto-rundale-atverta-krasna-skolenu-darbu-izstade-kronis-vinai-un-vinam/


Karaliskās pasakas Rundāles pilī – izskaņa

Karalisko pasaku Rundāles pilī projekts noslēdzies!

Mūzikas nodaļas audzēkņi muzicēja 4 nedēļas pēc kārtas. Noklausījāmies Daces Fišmeisteres pasaku “Brīnums” , Andras Gaigalas pasaku Raita Zapacka lasījumā  – “Pasaka par zaudēto un atgūto sirdi”, pasaku “Klusā karaļvalsts” – autore Zane Nuts un  latviešu tautas pasaku “Neiesmīdināmā princese”. Emīls Dundulis, Marta Januško, Vladimirs Ļevčenko un Guntis Putāns papildināja pasaku lasījumu ar savu muzikālo priekšnesumu.

Portāls www.pasakas.org 31. decembra vakarā ļoti mīļi sveica Jaunajā gadā savus skatītājus, klausītājus ar mūsu Nikijas romantisko spēli https://www.facebook.com/lasu.pasakas/videos/840080140616722

Paldies Nikijai Aijai Blūdžai un skolotājam Aigaram Voitišķim!

Paldies visai Pasaku komandai un, protams, Raitim Zapackim!

 

Mūzikas nodaļas vadītāja – Ineta Pilverte

13/01/2023


Karaliskās pasakas Rundāles pilī – 4. nedēļa 

  1. gada 27. decembra vakars – 4.otrdiena pēc kārtas projektam “Karaliskās pasakas Rundāles pilī ”. Šovakar, gaidot Karalisko pasaku un, protams, mūsu muzikālo sveicienu,  notiek kaut kas neparasts. Pasakas katru otrdienu tika atskaņotas plkst. 19:00 , bet šovakar  jau krietni pirms 19iem mums dota iespēja klausīties latviešu tautas pasaku “Neiesmīdināmā princese”. https://www.facebook.com/lasu.pasakas/videos/1175198956716609

 Noklausāmies pasaku un, protams, muzikālo sveicienu – šoreiz skan saksofons. Guntis Putāns atskaņo Mocarta “Menuetu”. Menuets – sena franču deja, mērenā tempā, ¾ taktsmērā. Savulaik tik ļoti iecienītā deja Eiropas galmos laika gaitā no karaļu dejas tikusi pasludināta par dejas karali. Rundāles pilī savulaik šī deja noteikti ir skanējusi daudz, dažādos izpildījumos. Karaliskās pasakas Raita Zapacka lasījumā, dejas karalis Menuets un Gunta spēle. Ar Gunta spēli noteikti lepojas viņa vecāki, skolotājs. Paldies Guntim! 

Ir pagājušas 4 nedēļas Pasaku valstībā un varam būt lepni par mums doto iespēju muzicēt Rundāles pilī! Paldies skolotājam Aigaram Čudaram, skolotājam Aigaram Voitišķim ( lai gan Nikijas spēli vēl tikai dzirdēsim, iespējams 2023. gadā). Klavierspēles audzēkņi mācās pie Inetas Pilvertes.  Paldies tērpu māksliniecei Maijai Ulmei, kūku cepējai Ilvai Liepniecei  un vislielākais paldies Raitim Zapackim un viņa komandai!

Mūzikas nodaļas vadītāja – Ineta Pilverte

31/12/2022


Karaliskās pasakas Rundāles pilī – 3. nedēļa 

  1. gada 20. decembra vakars – 3.otrdiena pēc kārtas projektam “Karaliskās pasakas Rundāles pilī ”. Arī šovakar gaidām Karalisko pasaku un, protams, mūsu muzikālo sveicienu. Šovakar internets vai youtube vai kādas citas IT jomas nedaudz “niķojas”  – aktīvie pasaku klausītāji gaida, gaida… citi jau klausās … Sazinos ar Raiti Zapacki un Pasaka “ielec” pie klausītājiem!

Šovakar pasaku stāstnieks lasa pasaku “Klusā karaļvalsts” – autore Zane Nuts. https://youtu.be/jAt7BwozFAo

Pasaka ir par, manuprāt, 3 visskaistākajiem vārdiem uz pasaules – “Es tevi mīlu!” un klusēšanas postu.

Pēc vakara pasakas noklausīšanās jebkura bērna mamma savam mīlulim varētu teikt šos vārdus, bet šovakar –  jo īpaši Vladimira Ļevčenko  vecāki, jo Rundāles pilī tieši viņš šodien muzicēja! Paldies Vladimiram par viņa atbildīgo gatavošanos šim pasākumam!

Un nu- atkal gaidām nākošo otrdienu! Arī šoreiz mums visiem tas būs pārsteigums, jo nezinām, kurš no jaunajiem mūziķiem uzstāsies.

Paldies visai Pasaku komandai un, protams, Raitim Zapackim!

 

Mūzikas nodaļas vadītāja – Ineta Pilverte

21/12/2022


Mūzikas nodaļas Ziemassvētku koncerts “Brīnumu gaidot”

Apklusa dziesmas un norima trokšņi

Sejas vēl palika smaidot

Pasaule aizmiga atvērtām acīm

Aizmiga brīnumu gaidot

/G.Račs/

2022.gada 15.decembrī izskanēja Mūzikas nodaļas audzēkņu koncerts “Brīnumu gaidot”

Jā, patiešām arī sagaidījām brīnumu – katra bērna spēle, uzstāšanās  ir kā maziņš brīnumiņš gan vecākiem gan skolotājiem, gan klausītājiem. 

Koncertā muzicēja visu klašu audzēkņi – dzirdējām gan klavierspēli gan solo dziedāšanu, saksofonu un ģitāru. 1.klases audzēkņiem noteikti bija vislielākais uztraukums, jo pagājuši tikai daži mēneši, kopš mācību uzsākšanas un jau jāspēlē! 

Interesanti bija klausīties duetus,trio – audzēkņu un arī pedagogu spēli. Duetā muzicēja māsa ar brāli, klases biedri, skolotājs ar audzēkni,skolotājs ar skolotāju. Arī trio bija dažādi sastāvi – audzēkņu trio,pedagogu trio. 

Atraktīvais saksofona spēles skolotājs Aigars publiku iekustināja, aicinot visus iesaistīties “ritma grupā”. Bērnu acīs prieks staroja,vecāki laimīgi un skolotāji arī!

Paldies klašu audzinātājiem – Baibai Strautniecei, Ilgai Vaičūnei, Antrai Zelmenei, Mārai Zvirgzdai, Agnesei Belrusai, Lindai Stīrijai,  Žannai Matulēvičai, Aleksandram Šutkam un Irēnai Saltajai par sadarbību ar Mūzikas skolu!

Paldies skolas direktorei Daigai Sakai un mācību pārzinei Inesei Stūrei par atbalstu!

Paldies Mūzikas skolas pedagogiem – Jolantai Veršinskai, Aigaram Čudaram un Aigaram Voitišķim!

Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu vēlot

Mūzikas nodaļas vadītāja – Ineta Pilverte

16/12/2022


Karaliskās pasakas Rundāles pilī – turpinājums

  1. gada 13. decembra vakars – otrdiena. Šovakar mūsu piedzīvojums “Karaliskās pasakas Rundāles pilī” turpinās. Ar nepacietību gaidām Karalisko pasaku un, protams, mūsu muzikālo sveicienu. 

Jā, pulkstenis rāda 19:00. Vai nu facebook vai www.pasakas.org. esam pieslēgušies un šovakar klausāmies Andras Gaigalas pasaku Raita Zapacka lasījumā  – “Pasaka par zaudēto un atgūto sirdi”  https://youtu.be/Qg1IMjMga9c

Pasaka ļoti jauka, pamācoša, sirsnīga. Marta Januško ar savu muzikālo spēli  ļoti labi papildina Karalisko pasaku gaisotni. Paldies Martai!

Un nu-gaidām nākošo otrdienu! Mums visiem tas būs pārsteigums, jo nezinām, kurš no jaunajiem mūziķiem uzstāsies.

Paldies visai Pasaku komandai un, protams, Raitim Zapackim!

 

Mūzikas nodaļas vadītāja – Ineta Pilverte

14/12/2022

Karaliskās pasakas Rundāles pilī

  1. gada 6. decembra vakars – gaidām visi ar nepacietību. 

Sākas mūsu piedzīvojums – Rundāles pils, pasakas, uzstāšanās Rundāles pils Baltajā zālē un tā – 4 nedēļas otrdienu vakaros klausāmies Karaliskās pasakas Rundāles pilī Raita Zapacka lasījumos. 

Īstenībā piedzīvojums sākās jau rudenī, kad Raitis Zapackis uzrunāja Mūzikas nodaļu, aicinot ņemt dalību projektā.  Marta Januško, Emīls Dundulis, Vladimirs Ļevčenko ( ped. I.Pilverte), Guntis Putāns  (ped. A. Čudars) un Nikija Aija Blūdža ( ped. A. Voitišķis) savu pedagogu vadībā sāka gatvoties pasākumam. 

Un tā – 28. novembra rītā satiekamies Rundāles pilī, kur notiek filmēšana! Jaunajiem mūziķiem ir iespēja tērpties “seno laiku” tērpos  – pavisam cita sajūta, cita spēlēšana…Filmēšanas noslēgumā katram dāvana no “RIMI”, īpaša kūka no Ilvas Liepnieces! 

  1. decembra vakarā klausāmies Daces Fišmeisteres pasaku “Brīnums” un, protams muzikālu sveicienu – muzicē Emīls Dundulis! Lepojamies un gaidām nākošo otrdienu!

https://www.youtube.com/watch?v=rx7A4Uzs9pg

  

Paldies visai Pasaku komandai un, protams, Raitim Zapackim!

 Mūzikas nodaļas vadītāja – Ineta Pilverte

07/12/2022