Šodien vārda dienas svin: Lolita, Vitolds

Projektu nedēļa Pilsrundāles vidusskolā

Projektu nedēļa Pilsrundāles vidusskolā

No 6. līdz 10.februārim mūsu skolā noritēja projektu nedēļa. 2.- 6.klašu skolēni  projekta darbu strādāja savās klasēs ar audzinātājiem, 7.,8.kl.strādāja grupās pie dažādu mācību priekšmetu skolotājiem.
Klašu izvēlētās projektu tēmas bija ļoti daudzveidīgas: Dabas parka ”Bauska” mazie iemītnieki (2.kl.), “Poga” (3.a kl.), “Sporta vara” (3.b kl.), “Sveces” (4.a kl.) , “Eksperimenti klasē” (4.b kl.) , “Fantāzija par Rundāles pils parka daļu” (5.kl.), “Manas ģimenes profesiju koks” (6.kl.), “Mēs Rundāles novadā lepojamies ar…… “ ,  Matemātikas viktorīna 2.klasē , “Latviešu tautas tērpi”, “Didaktisko spēļu un materiālu veidošana logopēdiskajām nodarbībām”, “ Skola projektu nedēļā”, “Draudzības rokassprādzes”, “Skolas krēslu restaurācija”, “Skolas direktori”, “Mūzikas elementi dekorācijās”, “Kusudama bumbas locīšana”, “Dopings sportā”.
Kopumā tika izstrādāti 18 projekta darbi.
Projektu norises gaita, projektu prezentācijas, klašu audzinātāju vērtējumi un iesniegtie apkopotie daudzveidīgie materiāli liecina, ka projektu nedēļai izvirzītie mērķi un uzdevumi ir sasniegti: tika attīstītas skolēnu prasmes un iemaņas projektu plānošanā un projektu īstenošanā, iegūta radošā un praktiskā darba pieredze, veicināta izpratne un padziļinātas zināšanas par izvēlēto projekta tēmu, attīstītas skolēnu sadarbības prasmes ar citiem skolēniem un pieaugušajiem, veicināta prasme strādāt komandā.
Paldies gan skolēniem, gan klašu audzinātājiem un viņu palīgiem par paveikto darbu!
Par ieguldīto darbu, izvērtējot skolēnu veikumu, paldies vēlos teikt arī žūrijas komisijas locekļiem – skolas direktorei Andai Liškauskai un fizikas skolotājam Romualdam Vasiļevskim.
9.un 12.kl.skolēniem notika mācību stundas, jo viņi gatavojās skolas beigšanas eksāmeniem.
Savukārt 10.klases skolēni rakstīja un prezentēja referātus. 11.klasei bija ļoti atbildīgs darbs – gatavošanās zinātniskajai konferencei, kurā viņi aizstāvēja savus zinātniski pētnieciskos darbus.

Direktores vietniece izglītības jomā Daiga Saka