Šodien vārda dienas svin: Lolita, Vitolds

MMS mūzikas nodaļas pasākumi

MMS mūzikas nodaļas pasākumi

Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienības MMS mūzikas nodaļai  2017. gada janvāra un februāra mēneši bija rosīgu un nozīmīgu pasākumu pilni.  Janvāra beigās 25. janvārī notika Valsts konkurss vokālajā mūzikā- kora klasei II kārta Jelgavas mūzikas vidusskolā.      Mūzikas skolas audzēkņi Roberts Griķītis  un Sanita Lija Kurta godam aizstāvēja skolas godu. Roberts Griķītis, kurš mācās 2. klasē solo dziedāšanu,  ieguva 1. vietu Zemgales reģionā un tika izvirzīts uz Valsts  konkursu vokālajā mūzikā- kora dziedāšanā III kārtu Rīgā. Paldies koncertmeistarei Irēnai Saltajai un Roberta mammai Sandrai Griķītei, kura atbalstīja savu dēlu abās konkursa kārtās.
Valsts konkursa II kārtai  taustiņinstrumentiem- klavierklasei no Mūzikas skolas tika izvirzītas  Kristiāna Anspoka no 2. klases, Megija Sabaļauska no 3. klases, Sofija Mežkaze no 4. klases un Daila Brigmane no 5. klases. Uzmanīgi sekojot konkursa norisei un izvērtējot mūsu skolas audzēkņu sniegumu, domāju, ka meitenes bija cītīgi strādājušas parādot  labus rezultātus. Sirsnīgs paldies skolotājai Solveigai Selgai,  Sofijas mammai Inesei Mežkazei, Kristiānas,  Megijas un Dailas mammām par atbalstu un ieinteresētību klavierklases izaugsmē.
Vēlos īpaši pateikties skolas direktorei Andai Liškauskai un direktores vietniecei izglītības jomā Daigai Sakai par labi organizētu mūsu audzēkņu nokļūšanu uz valsts konkursiem un iespēju piedalīties meistarklasēs skolas pedagogiem.
Meistarklasēs no 6.- 8. janvārim  kameransambļiem, iegūstot sertifikātu par 16 stundām,  J.Mediņa 1.mūzikas skolā, Rīgā piedalījās skolotājas Solveiga Selga un Inese Lavrinoviča. Koncertā kameransambļiem skolēniem piedalījās  4. klases audzēknes Sofija Mežkaze un 5. klases audzēkne  Daila Brigmane. 2017. gada 18. februārī uz meistarklasēm Ogres mūzikas skolā un Ogres luterāņu baznīcā devās skolotāji Solveiga Selga un Valdis Berezins, iegūstot sertifikātu par 4 stundām.
Mūsu bērnu muzikālajā izglītošanā strādājot vienā komandā ar skolas administrāciju, skolotājiem un vecākiem  ir iespēja īstenot daudzas radošas idejas, kā arī praktizēt nepieciešamās prasmes programmu apgūšanai.

Uz kopīgu turpmāko sadarbību aicinot, Mūzikas un mākslas skolas mūzikas nodaļas vadītāja Inese Lavrinoviča.

Fotogrāfijas skatīt fotogalerijā.