Šodien vārda dienas svin: Ainārs, Uva, Zigfrīds

Mūzikas nodaļas aktualitātes

Mūzikas nodaļas aktualitātes

Es Tu –  Tu Es – Mūzikā kopā MĒS!

Mūzikas  nodaļā 2020./2021. m.g. tiek īstenotas taustiņinstrumentu spēles – klavierspēle, pūšaminstrumentu spēles – saksofona spēle,  stīgu instrumentu spēles – ģitāras spēle un vokālā mūzika – kora klase profesionālās ievirzes izglītības programmas.
Šajā mācību gadā ir izvirzītas svarīgākās prioritātes: gatavoties Valsts konkursiem klavierspēlē un solo dziedāšanā. Konkursa I kārtā, kas notiek Mūzikas nodaļā 2020. gada 9. decembrī ,  jāpiedalās visiem 2., 3. un 4. klases klavierspēles un kora klases audzēkņiem. Konkursa II kārtu rīko Jelgavas mūzikas vidusskola laikā līdz 2021. gada 29. janvārim.
Īsā laika periodā 1. klases audzēkņi ir parādījuši ieinteresētību un vēlmi muzicēt. Liels atbalsts audzēkņiem ir viņu vecāki un klašu audzinātāji. Paldies, vecāki, par atbalstu, sapratni, vēlmi sadarboties ar mūzikas nodaļas pedagogiem šajā ierobežojumu laikā!
Ceturtās klases audzēkņiem šis ir svarīgs gads ne tikai gatavojoties Valsts konkursiem, bet gatavojot skolas beigšanas eksāmenu programmu. 2. un 3. klases audzēkņiem droši, pārliecinoši jāturpina iesāktais, lai sasniegtu vēl labākus rezultātus!
Novembrī gatavojamies Tehniskajai  ieskaitei un Mācību koncertam.

  1. / 2021. mācību gadā darbu Mūzikas un mākslas skolā uzsāka klasiskās ģitāras spēles skolotāja Laine Loze. Skolotāja Laine studē Jāzepa Vītola  Latvijas Mūzikas akadēmijā.

Rundāles novada kultūras dzīves aktualitātes papildina Pilsrundāles vidusskolas Mūzikas un mākslas skolas mūzikas nodaļas pedagogu paveiktais.
4.septembrī  koncertā “Sveču gaismā” muzicēja klavierspēles skolotāja Ineta Pilverte un vokālās nodaļas skolotāja Inese Lavrinoviča. Atzīmējot Latvijas Piļu un muižu asociācijas 20 gadu jubileju, 24.septembrī, Rundāles pilī notika starptautiska zinātniska konference “Pilis un muižas – mantojums nākotnei”, kurā klavierspēles skolotāja Ineta Pilverte uzstājās  kopā ar Bauskas Mūzikas un mākslas skolas saksofona spēles skolotāju Juri Krūmmali. Dzejas dienu pasākumā – izstādes “Gaisma. Skatiens. Aspazija.” atklāšanā,  muzikāli rudenīgu noskaņu mākslinieces Ievas Baumgartes un mākslinieka Jura Kļavas darbu prezentācijā, radīja Ineta Pilverte un Inese Lavrinoviča, atskaņojot latviešu komponistu – klasiķu skaņdarbus. Skolas pedagogi ar prieku piedalās Rundāles kultūras dzīves radošajās aktivitātēs,  sadarbojoties ar MFC kultūras darba speciālisti  Lilitu Lauskinieci.
Novēlu kolēģiem, audzēkņiem, vecākiem , skolas administrācijai veselību, spēku un izturību! Mums kopā izdosies!

Mūzikas un mākslas skolas mūzikas nodaļas vadītāja Inese Lavrinoviča