Šodien vārda dienas svin: Jadviga, Laura

ZPD konference – konkurss skolā

ZPD konference – konkurss skolā

16.februārī skolā notika ZPD konference. 11.klases skolēni prezentēja un aizstāvēja savus izstrādātos zinātniski pētnieciskos darbus (ZPD). Konferencē piedalījās arī 10.klases skolēni, kuriem ZPD būs jāizstrādā nākamgad. Piedalīšanās ZPD aizstāvēšanā viņiem ir laba pieredze.
Visi 11.klases skolēni bija veikuši pētījumu kādā no zinātnes nozarēm. Tika prezentēti 9 zinātniski pētnieciskie darbi. Viens darbs tika izvirzīts tālāk uz Bauskas un Rundāles novadu ZPD konferenci – konkursu. Darba autores – Annija Krikščūne un Kristiana Āriņa. Darba tēma – Cilvēka ārējo pazīmju iedzimšana.
Starpnovadu ZPD konference- konkurss notiks 4.martā Bauskā.