Šodien vārda dienas svin: Jadviga, Laura

Zinātniski pētnieciskais darbs – izaicinājums ikvienam skolēnam

Zinātniski pētnieciskais darbs – izaicinājums ikvienam skolēnam

22.martā uz Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci Jelgavā kopā ar savu darba vadītāju dosies  mūsu skolas 11.klases skolnieks Mārtiņš Čerļenoks ar izstrādāto zinātniski pētniecisko darbu bioloģijas sekcijā “Lapkoku praulgrauzis OSMODERMA BARNABITA Rundāles novadā: atradnes un to pašreizējā situācija”. Darba vadītāja skolā: mag.paed.,bioloģijas skolotāja Vita Rozēna.

Vēlam Mārtiņam veiksmi un panākumus šajā konferencē, un ceļazīmi uz Valsts skolēnu ZPD konferenci!

Daiga Saka

Pilsrundāles vidusskolas

direktores vietniece izglītības jomā