Šodien vārda dienas svin: Egils, Egīls, Nauris

Skolas misija, vīzija, vērtības un pamatmērķis

Skolas misija, vīzija, vērtības un pamatmērķis

Skolas misija: Veidot kultūrizglītības vidi – spēju un talantu attīstībai, radot konkurētspējīgu personību, radīt topošo radošo personību izaugsmes centru kā garantiju Rundāles nākotnei – radošai un stiprai kultūras kopienai.
Skolas vīzija:. Mūsdienīga, konkurētspējīga skola ar individuālu pieeju, izaugsmi atbalstoša, tradīcijām bagāta skola, kurā aizsargā bērnu intereses un rada optimālus apstākļus katra attīstībai.
Skolas vērtības: Cilvēki, cieņa, atbildība, godīgums, atvērtība, sadarbība, kvalitatīva izglītība un skolas tradīcijas.
Skolas pamatmērķis: Veidot pozitīvu izglītības vidi, pedagogu savstarpējā sadarbībā organizēt un īstenot mūsdienīgu un uz izglītojamo centrētu mācību un audzināšanas procesu.