Šodien vārda dienas svin: Nameda, Ritvaldis, Visvaldis

Pilsrundāles vidusskolas 4.b klases aktivitātes un sasniegumi projektos 2016./2017.m.g.

Liels un pamatīgs darbs ir veikts pie ilglaicīgā VISC projekta “Ieraugi, atklāj, saglabā!” Izbraukumi un nodarbības dabā, plus liels metodiskais darbs, noformējot materiālus. Ir lēnām izieti visi posmi un ir gandarījuma sajūta par padarīto, kā arī iegūtajām zināšanām un prasmēm.
Nākamais mūsu lielais izaicinājums bija AS “Latvijas valsts meži” Mammadaba meistarklase – veicot āra meistarstundas, pētot dabu, kā arī veicot koka meistarstiķus . Mēs pagatavojām putnu būrīšus un veidojām atmiņu klades no izlietotiem albumiem un mapēm. Šajā projektā mums ir kur augt. Piedaloties projektos jau mācību gada sākumā ir kārtīgi jāizplāno visas aktualitātes un darbus, lai spētu arī tos pilnībā realizēt, apvienojot ar mācību programmu.
Varam lepoties arī ar projektu nedēļā paveikto. Tēmu “Eksperimenti klasē” mēs izvēlējāmies un sasaistījām ar mūsu eTwinnng projektu “Experiments in the clasroom”. Visa gada laikā veicām visdažādākos eksperimentus. Ar idejām un materiāliem dalījāmies ar deviņām skolām no ES. Lielākā projekta sadarbība notika eTwinnig.lv vietnē . Projektu nedēļas laikā tas notika ļoti koncentrēti . Likās, ka klase ir pārvērtusies par lielu laboratoriju! Rezultātā tika veikti neskaitāmi eksperimenti un kopsavilkums tika apkopots video materiālā – https://www.youtube.com/watch?v=18NUlvkitwE&t=2s
Kā neliels turpinājums un noslēgums mūsu projektiem bija mūs piedalīšanās Lielās Talkas konkursā “Latvijai būt zaļai!” Mūsu video ir redzams – https://www.youtube.com/watch?v=n9AnUFJay5Y