Šodien vārda dienas svin: Jadviga, Laura

Par mācībām attālināti

Par mācībām attālināti

No 26.oktobra līdz 13.novembrim mācību process 7.-12.klašu audzēkņiem notiks attālināti!

Valdībā apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.1.4.punkts paredz, ka  no 2020. gada 26. oktobra līdz 2020. gada 13. novembrim izglītības iestādēs vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas apguve 7.–12. klasē notiek attālināti! 

https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai 

Administrācija