Šodien vārda dienas svin: Nameda, Ritvaldis, Visvaldis

Par centralizēto eksāmenu rezultātiem

Par centralizēto eksāmenu rezultātiem

2012./2013. m.g. Pilsrundāles vidusskolu absolvēja 17 skolēni. Lai iegūtu atestātu par vidējo izglītību bija jākārto 3 obligātie valsts noteiktie centralizētie eksāmeni (latviešu valoda, izvēlētā svešvaloda un matemātika) un viens  eksāmens pēc  skolēna  izvēles.  Sertifikātus ar centralizēto eksāmenu rezultātiem absolventi šogad saņēma 5. jūlijā.

Vēlam veiksmi  absolventiem arī turpmāk, sasniedzot savus iecerētos mērķus!

Rezultāti centralizētajos eksāmenos :

 

Priekšmets

Vidējais kopprocents valstī

Vidējais kopprocents Pilsrundāles vidusskolā

zem 5%

5-9%

10-19%

20-29%

30-39%

40-49%

50-59%

60-69%

70-79%

80-89%

90-100%

ANGĻU VAL.

54,71%

66,44%

         

2

3

4

3

4

BIOLOĢIJA

65,55%

75,00%

         

4

FIZIKA

53,78%

61,00%

         

1

1

KRIEVU VAL.

64,17%

74,00%

         

1

MATEMĀTIKA

37,26%

63,35%

         

4

4

3

2

3

1

VĒSTURE

37,16%

76,00%

         

2

LATV. VAL.

55,71%

70,00%

         

4

2

9

2