Šodien vārda dienas svin: Jadviga, Laura

Jūnijs/2013

12. klases izlaidums

21. jūnijā Pilsrundāles vidusskolā notika 32. vidusskolas izlaidums. Tika sveikti 17 absolventi. Rundāles novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis pasniedza ikgadējo daktera Ozoliņa fonda prēmiju labākajiem mācībās. Šogad tās ir trīs 12. klases absolventes: Sabīne Matulēviča, Eva Pakalne un Ilva Semičenkova. Sabīne Matulēviča saņēma arī jaundibināto Rundāles novada domes balvu...

Read More

9. klases izlaidums

15. jūnijā Pilsrundāles vidusskolā notika 9. klases izlaidums, kurā apliecību par pamatskolas beigšanu saņēma 28 absolventi. Viņi pateicās skolotājiem par ieguldīto darbu un vecākiem par atbalstu visās dzīves situācijās. Par izciliem panākumiem mācībās un eksāmenos īpaši tika cildināta Annija Krikščūne.

Read More

Uzņemšana 10. klasē

17. jūnijā sākas skolēnu uzņemšana Pilsrundāles vidusskolas 10.klasē. Iesniedzamie dokumenti: apliecība par pamatizglītību; sekmju izraksts; iesniegums (skolēniem līdz 16 gadu vecumam raksta vecāki); medicīniskā karte; pase vai dzimšanas apliecības kopija. Dokumentus pieņem katru dienu no 9.00-13.00. Tālruņi uzziņai 63962223, 26713590, 28677662

Read More