Šodien vārda dienas svin: Lolita, Vitolds

Veiksmīgi noritējusi akreditācija Pilsrundāles vidusskolā

Veiksmīgi noritējusi akreditācija Pilsrundāles vidusskolā

2015.gada 8.un 9.aprīlī Pilsrundāles vidusskolā notika akreditācija.
Skolas akreditācija notiek reizi sešos gados, to veic Izglītības kvalitātes valsts dienests. Akreditācijas laikā notiek skolas darbības jomu un skolas īstenoto izglītības programmu kvalitātes izvērtēšana.
Pirms akreditācijas skolas administrācija veido skolas darba pašvērtējuma ziņojumu, kurā detalizēti atspoguļo pēdējo trīs gadu skolēnu mācību sasniegumus, to un skolas darbības kvalitātes izvērtējumu septiņās skolas darbības jomās.
Akreditācijas laikā skolā strādāja ekspertu komisija trīs cilvēku sastāvā. Eksperti vēroja  skolotāju vadītās mācību stundas dažādos mācību priekšmetos visās  skolā īstenotajās izglītības programmās. Komisija iepazinās ar skolas dokumentāciju, informatīvo datu bāzi par skolas darbību, tās rezultātiem un izvērtējumu, intervēja skolas administrāciju, pedagogus, darbiniekus, vecākus, skolas pašpārvaldes organizāciju pārstāvjus, kā arī Rundāles novada domes izpilddirektoru A.Sietiņu un speciālisti izglītības un IT jautājumos Z.Sparāni.