Šodien vārda dienas svin: Nameda, Ritvaldis, Visvaldis

Mūzikas un mākslas skola ir uzsākusi jau savu ceturto mācību gadu

Mūzikas  un mākslas skola ir uzsākusi jau savu ceturto mācību gadu

Tas ir vēl ļoti mazs laiks, salīdzinot ar lielo skolu ilggadību, bet  pieredze un apjausma par  to, kādai būtu jābūt skolas misijai, ko jāsniedz audzēkņiem, ir radusies.
Skolai ir izveidojušās savas tradīcijas- dalība novada pasākumos, Pilsrundāles vidusskolas pasākumos, mācību procesa noslēguma koncerti Rundāles pilī, sadarbība ar citām mākslas un mūzikas skolām, vasaras plenēri, izstādes un ekskursijas.
Jau pagājušajā mācību gadā skolas nodaļas tika sadalītas- Mūzikas nodaļas nodarbības notiek  Pilsrundāles vidusskolā, bet Vizuāli plastiskās mākslas nodarbības notiek  Svitenes muižā, kur ir  mākslas nodarbībām piemērotāki apstākļi- par projekta līdzekļiem  renovētā mākslas klase, kurā strādā skolotāja īra Rozentāle, daudz plašu telpu  pārējo  mākslas nodarbību norisei, Saulesdārzs  un skolas apkārtne, kura ir  piemērota plenēriem, āra nodarbībām, vasaras prakses norisēm.
Mūzikas nodaļas  atrašanās Pilsrundāles vidusskolas telpās  sniedz iespēju audzēkņiem uzreiz pēc mācību stundām  sākt individuālās nodarbības pie pedagogiem,  jaunāko  klašu audzēkņiem ir  rasta iespēja ilgāk uzkavēties pagarinātajā  grupā , gaidot mūzikas nodarbību.
Ar Mūzikas nodaļas  audzēkņu vecāku  palīdzību  ir veikti kosmētiskā remonta darbi klavieru klasē, veidojot  estētisku vidi.
Projekta ietvaros  ir iegādāts projektors un dators Mūzikas nodaļas kabinetam.
Vasarā Vizuāli plastiskās  mākslas nodaļas audzēkņu, vadītājas un skolotājas Īras Rozentāles darbs iemiesojās krāsojamajā grāmatiņā „Nāc ciemos Rundālē”, kurai audzēkņi gatavoja ilustrācijas un grāmatiņas tapšana Rundāles novada domes Sabiedrisko attiecību speciālistes Kristīnes Kociņas vadībā, Rundāles pils- muzeja direktora Imanta Lancmaņa un muzeja speciālistu  rediģējumā tika prezentēta Mazmežotnes muižā.
Šobrīd Mūzikas un mākslas skolā ir iespējams  izglītoties vairākās  profesionālā s ievirzes programmās-  ģitārspēles, klavierspēles un vokālajā  klasē, kā arī Vizuāli plastiskās mākslas  nodaļā.
Skolas audzēkņi  pedagogu vadībā  piedalās dažādos konkursos- gan Valsts konkursos, gan starptautiskos.
Skolas pedagogi un audzēkņi regulāri dodas  izglītojošās ekskursijās, pieredzes apmaiņas braucienos, apmeklē kursus un seminārus, lai uzlabotu mācību kvalitāti.
Arī šis mācību gads  ir iesācies ar izglītojošu ekskursiju- Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņi un pedagogi  24.septembrī  devās mācību braucienā uz Rīgu.
Tika aplūkota Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēka, muzejs”Rīgas birža”, atpūtas brīdis un neliels plenērs  Andrejsalā.
Visneparastākais, ko  aplūkoja Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas  audzēkņi un pedagogi bija
Spīķeru radošajā kvartālā  izvedotā  Café Europa – Rīgas Inovāciju laboratorijas pasākumu programma.
Vairāk nekā pusotru mēnesi Café Europa Rīga konteinerā, kurš mērojis 2000 km tālu ceļu no Beļģijas, organizatori no Jauno mediju kultūras centra RIXC  izrāda  vērienīgu un daudzveidīgu programmu, kuras   tematiku veido māksla, zinātne un jaunās tehnoloģijas.
Galvenais Café Europa nolūks ir tuvināt cilvēkiem jaunās tehnoloģijas, iepazīstināt ar tām un padarīt tās pieejamas ikvienam. Café Europa ir multifunkcionāla, arhitektoniski elastīga, mobila telpa, kas pielāgojama vietējam kontekstam, vienlaikus veidojot saikni ar citām līdzīga rakstura vietām citās Eiropas pilsētās.
Konkrēti Café Europa Rīga pievērsīsusies  3D printēšanas un atjaunojamās enerģijas tehnoloģijām, aicina domāt par nākotnes pilsētas ekosistēmām, cilvēces evolūciju un vizuālās uztveres psiholoģiju un citām līdzīgām tēmām.
Brauciens sniedza jaunu pieredzi, iedvesmu un izpratni par jēdzienu- „Māksla + zinātne”
Šis brauciens rosināja uzzināt vairāk par novitātēm mākslas uz zinātnes kontekstā, tāpēc 28. oktobrī skolēnu brīvdienās mākslas nodaļas pedagogi un skolas vadītāja dosies uz Tallinu, lai gūtu pieredzi un informāciju par konkursu „Eksperimenta”, kurš skar tieši šo tēmu.
Konkursā piedalās arī Latvijas mākslas skolu audzēkņi, arī mēs gatavojamies kļūt par konkursa dalībniekiem, tāpēc dosimies gūt pieredzi.
Eksperimenta! (E!) ir vienīgā starptautiskā laikmetīgās mākslas triennāle skolas vecuma bērniem, kuras mērķa grupa ir skolas jaunieši vecumā no 14-19 gadiem, (mākslas) izglītības profesionāļi un  plašāka sabiedrība.
Šī gada triennāle “Māksla un zinātne” aicina skolēnus un viņu skolotājus – māksliniekus izpētīt apkārtējo dzīvi caur zinātnes prizmu, izmantot zinātniskās metodes kā daiļrades starta punktu un radīt pārmaiņas ilgtspējīgas mākslas izglītībā. Triennāle veicina 21. gadsimta izdzīvošanas prasmju – radošas un pētnieciskas domāšanas –  apzināšanu un praktizēšanu jauniešu vidū
Šī mācību gada Valsts konkursa mākslā tēma ir „Kustība un zīmējums”, tāpēc ir ieplānoti arī vairāki semināri mākslas pedagogiem konkursa tēmas izpratnei un metodikai.
Mūzikas un mākslas skolas Mūzikas nodaļas pedagogi arī skolēnu brīvdienas izmantos kursu apmeklējumiem, gatavojoties konkursiem, kuros piedalīsies gan vokālās klases audzēkņi, gan klavierspēles klases audzēkņi.
Mūzikas un mākslas skola gūst arvien lielāku pieredzi, plašāku draugu un atbalstītāju loku, uzklausa vecāku un audzēkņu ierosinājumus, lai uzlabotu darba kvalitāti. Mēs vēl augam un topam, lai jums- tiem, kuri mīl mūziku un mākslu- būtu iespēja!

Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienības Mūzikas un mākslas skola vadītāja L.Lauskiniece