Šodien vārda dienas svin: Georgs, Jurģis, Juris

Koncerts Rundāles pils Baltajā zālē

Koncerts Rundāles pils Baltajā zālē

Mūzikas un mākslas skolas Vokālās mūzikas- kora klases un kolektīvās muzicēšanas audzēkņi muzicēja Rundāles pils Baltajā zālē  Mācību koncertā „Man patīk šī pasaule plašā” 2016. gada 11. martā. Koncertu apmeklēja skolēnu vecāki, Rundāles novada speciāliste Izglītības un IT jomā, sākumskolas klašu skolotāji, direktore, direktores vietniece izglītības jomā, Bauskas un Iecavas mūzikas skolas direktores, Rundāles novada kultūras nodaļas vadītāja, kā arī uzaicinātie skolotājas Ineses solo dziedāšanas cienītāji.
Skolas direktore Anda Liškauska teica labus un iedrošinošu vārdus Vokālās mūzikas –kora klases un kolektīvās muzicēšanas audzēkņiem, viņu vecākiem, skolotājiem.
Vēlos pateikt paldies par Mācību koncerta  veiksmīgu izdošanos skolas direktorei Andai Liškauskai, direktores vietniecei izglītības jomā Daigai Sakai, skolēnu vecākiem, klašu audzinātājām, maniem kolēģiem Irēnai Saltajai, Solveigai Selgai un Valdim Berezinam.
Paldies par apsveikumu Rundāles novada domes priekšsēdētājam Aivaram Okmanim un speciālistei Izglītības un IT jomā Zinaīdai Sparānei.
Nākamajā Mācību koncertā, kurš  paredzēts maija beigās, savus priekšnesumus sniegs ģitāras klases un klavieru klases audzēkņi.