Šodien vārda dienas svin: Jadviga, Laura

Dalība projektā – Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Dalība projektā – Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)
Šī gada augustā Valsts izglītības satura centrs (VISC)  ir noslēdzis sadarbības līgums ar Rundāles novada pašvaldību par Eiropas sociālā fonda projekta  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) īstenošanu Pilsrundāles vidusskolā. Projekta īstenošanai piešķirtais finansējums ir 17836 EUR. Projekta mērķis ir palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.
Projekta realizēšana Pilsrundāles vidusskolā tiek uzsākta 2017.gada septembrī.
Projekts ir vērsts uz jaunu pedagoģisko risinājumu meklēšanu, lai skolās ieviestu alternatīvas darba organizācijas formas, kas papildinātu jau esošās mācību stundas. Projekta gaitā būs iespēja pilnveidot sniegto izglītības pakalpojumu un nostiprināt skolas kolektīva gatavību risināt izglītojamo vajadzības – paaugstinot viņu sasniegumus, nodrošinot, ka mācību procesā tiek ievērotas dažādu izglītojamo spējas un mērķtiecīgi tiek kompensētas tās vajadzības, kas traucē skolēnam sasniegt augstākus mācību rezultātus.
Projektā iesaistāmā mērķa grupa ir 1.-6. klašu skolēni ar mācīšanās grūtībām vai traucējumiem un skolēni ar vidējiem un augstiem mācību sasniegumiem. Atbalsta pasākumiem finansējums tiek piešķirts saskaņā ar skolas izstrādātu projekta atbalsta pasākumu plānu. Esam izvērtējuši savas skolas esošo situāciju un vajadzības 3 gadu periodā, kas bija priekšnoteikums plānā ieviešamo atbalsta pasākumu saturiskai izstrādei, jo tas ļāva veidot piedāvājumu konkrētām skolēnu mērķa grupām, un noteica darbības  jomu izvēli. Projektā iesaistītie skolēni Pilsrundāles vidusskolā darbosies 2 jomās – 1) STEM UN VIDES joma– matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija un vide; 2)VALODAS joma – atbalsts skolēniem valodas attīstībā. Projekta ietvaros Pilsrundāles vidusskolā darbu uzsāks speciālais pedagogs un vēl viens logopēds. Uzskatām, ka nozīmīga daļa individuālās pieejas attīstībā ir pedagoģiskā un atbalsta personāla esamībai un sadarbībai, kas agrīni var palīdzēt noteikt tās prasmes, kompetences vai vajadzības, kuru novēršanas  rezultātā iespējams panākt skolēna ātrāku attīstību un labākus mācību sasniegumus.
Pilsrundāles vidusskolas izglītojamo individuālo kompetenču attīstības plāns paredz divu gadu laikā dažādus mācību un ārpusstundu  pasākumus skolēniem, kopā atvēlot tam 17836 eiro, kas ir projekta  īstenošanai piešķirtais finansējums. Līdz ar projekta realizēšanas uzsākšanu, skolas risinājumi individuālās pieejas attīstībā un skolas izglītības pakalpojuma dažādošanā  arī tiek sākti, t.sk., sasaistot tos ar kopējām paredzamajām izglītības sistēmas pārmaiņām nākamajā gadā.
Eiropas sociālā fonda projektā  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ir iesaistītas 233 izglītības iestādes visā Latvijā.